BIP NFZ

Komunikaty

 

NIPiP wraz z OZZPiP podpisały porozumienie z Ministrem Zdrowia i Narodowym Funduszem Zdrowia.

Czytaj więcej...


Korespondencja NRPiP, MZ  w sprawie ujednolicenia interpretacji przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 14 października 2015r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych  

pismo NRPiP

odpowiedź MZ

pismo NFZ 


 

Pismo kierowane do Lucyny Dargiewicz Przewodniczącej Zarządu Krajowego  Ogólnopolskiego Związku Pielęgniarek i Położnych dotyczące realizacji zapisu zgodnie z § 1 ust.5 Porozumienia zawartego pomiędzy Ministrem Zdrowia, Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Naczelną Rada Pielęgniarek i Położnych, Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych w dniu 23 września 2015 r.  

czytaj więcej ...


 

Korespondencja NRPiP z Prezesem NFZ oraz Ministrem Zdrowia w sprawie interpretacji zapisów rozporządzenia MZ z dnia 14.10.2015r. dotyczącego podwyżki wynagrodzeń dla pielęgniarek POZ oraz środowiska nauczania i wychowania od 01.01.2016r.

czytaj więcej ... 


 

Zabezpieczenie środków na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych zatrudnionych w praktykach lekarskich od 1 września 2016r.

Pobierz pismo nr 1

Pobierz pismo nr 2


 

Pisma do członków Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Pobierz pismo nr 1

Pobierz pismo nr 2


 

Komunikat – przekazanie środków na podwyżki dla pielęgniarek i położnych w okresie od 01-09-2016 r. do 31-08-2017 r.

Komunikat NFZ dotyczącym podwyżek dla pielęgniarek gabinetów zabiegowych i szczepień

Harmonogram podwyżek 2016

Informacja uzyskana z NFZ w Szczecinie 

Pismo z komunikatem NFZ dotyczącym podwyżek dla pielęgniarek gabinetów zabiegowych i szczepień

 


 

Uwaga

Proszę o przekazanie do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych  w Koszalinie do 14 listopada 2016 r. informacji o świadczeniodawcach, którzy niedopełnili obowiązku zgłoszenia danych dotyczących liczby pielęgniarek i położnych do Oddziału NFZ celem uzyskania środków finansowych na wzrost wynagrodzenia zgodnie z rozporządzeniem MZ z dnia 14 października 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych .

W załączeniu informacja z Ministerstwa Zdrowia – Departament Pielęgniarek i Położnych:


Korespondencja z MZ w sprawie przekazania informacji na temat źródła finansowania podwyżek wynagrodzeń pielęgniarek i położnych przewidzianych przepisami rozporządzenia z dnia 14 października 2015 r.

czytaj więcej ...


Uchwała Nr 234 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia ujednoliconego wniosku do opiniowania przez okręgowe rady pielęgniarek i położnych podwyżek dla pielęgniarek i położnych 

na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r.

pobierz ...


Korespondencja pomiędzy Ministerstwem Zdrowia i NRPiP w sprawie wzrostu wynagrodzeń w jednostkach budżetowych podległych Ministrowi Zdrowia 

pismo NRPiP - pobierz

pismo MZ - pobierz


Opinia Porozumienia Zielonogórskiego wraz z opinią NRPiP w sprawie zakresu informacji przekazywanych przez świadczeniodawców upoważnionym przedstawicielom ORPiP ze sposobem podziału środków finansowych przekazanych przez NFZ na zwiększenie wynagrodzeń pielęgniarek i położnych

opinia - pobierz

porozumienie - pobierz