BIP NFZ

Konsultanci krajowi - opinie i stanowiska

 • Opinie i stanowiska Konsultanta w dziedzinie pielęgniarstwa
 1. Zarządzanie ryzykiem zdarzeń niepożądanych projekt bezpiecznej praktyki medycznej   
 2. Zarządzanie ryzykiem zdarzeń niepożądanych projekt bezpiecznej praktyki medycznej – profilaktyka ryzyka upadku
 3. Zalecenia w sprawie prowadzenia profilaktyki odleżyn u pacjentów hospitalizowanych
 4. Stanowisko w sprawie wykonywania zleceń lekarskich przez pielęgniarki w oddziałach szpitalnych
 5. Stanowisko w sprawie likwidacji kierowniczych stanowisk w pielęgniarstwie
 6. Opinia w sprawie zakładania opatrunków gipsowych
 7. Opinia w sprawie wykonywania EKG w warunkach lecznictwa stacjonarnego

 • Opinie i sprawozdania Konsultanta w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego
 1. Stanowisko w sprawie rodzajów oddziałów szpitalnych na których powinna pracować położna
 2. Stanowisko w sprawie kwalifikacji i kompetencji osób do zajmowania stanowisk w pionie opieki nad kobietą, matką i dzieckiem
 3. Opinia w sprawie wykonywania przez położne zadań na stanowisku instrumentariuszki

 • Opinie i sprawozdania Konsultanta w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego
 • Opinie i sprawozdania Konsultanta w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego
 1. Stanowisko w sprawie sporządzania leków cytostatycznych

 • Opinie i sprawozdania Konsultanta w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego
 1. Stanowisko dotyczące cewnikowania pęcherza moczowego u mężczyzn przez pielęgniarki rodzinne
  Opinia w sprawie podawania przez pielęgniarki środowiskowo/rodzinne leków drogą dożylną
  Odpowiedź w sprawie podawania przez pielęgniarki środowiskowo / rodzinne wlewów kroplowych i leków drogą dożylną w warunkach domowych
 2. Opinia w sprawie podawania leku Methotrexat o nazwie Metex drogą podskórną przez pielęgniarki podstawowej opiece zdrowotnej

 • Opinie i sprawozdania Konsultanta w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych
 1. Zalecenia dotyczące zakresu podstawowych świadczeń w stacjonarnych zakładach opieki długoterminowej.
  Stanowisko w sprawie bezpiecznego podnoszenia i przemieszczania pacjentów

 • Opinie i sprawozdania Konsultanta w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 1. Zalecenia w sprawie: sposobu dokumentowania świadczeń zdrowotnych realizowanych przez pielęgniarki w oddziałach i szpitalach pediatrycznych
  Zalecenia nr 2/2004 z dnia 16 marca 2004r. w sprawie podawania antybiotyków u noworodków i niemowląt do 3 miesiąca życia
  Opinia w sprawie zwiększających się wydatków ponoszonych przez praktyki pielęgniarskie na zakup leków do stosowania dla uczniów w środowisku nauczania
  Opinia w sprawie rozpuszczania i przygotowywania leków w oddziałach szpitalnych przez pielęgniarki - z dnia 31.10.2007 r.
 2. Opinia w sprawie obsady pielęgniarskiej w oddziałach dziecięcych pracujących w trybie całodobowym. 
 3. Opinia w sprawie cewnikowania pęcherza moczowego u dzieci przez pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania, z dnia 12 kwietnia 2013 roku

 • Opinie i sprawozdania Konsultanta w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego
 1. List otwarty do uczestników X Sympozjum "Blok operacyjny - organizacja i funkcjonowanie"

 • Opinie i sprawozdania Konsultanta w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego
 1. Stanowisko z dnia 03 czerwca 2011r. konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego w sprawie transportu pacjentów
 2. Stanowisko w sprawie eliminowania pielęgniarek systemu z zespołów ratownictwa medycznego oraz szpitalnych oddziałów ratunkowych