BIP NFZ

Projekt ustawy

Projekt ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium, z prośbą o zgłoszenie uwag lub braku uwag, zgodnie załączoną tabelą, w terminie do 23.06.2017 r. na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Projekt - pobierz

Pismo NRPiP - pobierz

Tabela - pobierz

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w roku 2018 z prośbą o zgłoszenie uwag lub  braku uwag, zgodnie z załączoną tabelą, w terminie do 8 czerwca 2017 r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Projekt - pobierz

Pismo NRPiP - pobierz

Tabela - pobierz

 

Projekt zarządzenia

Uprzejmie informuję, iż na stronie internetowej Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia (http://nfz.gov.pl/dozarzadzenia-prezesa/projekty-zarzadzen/) został udostępniony projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia zawierania. i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.

Zmiany wprowadzone w niniejszym projekcie zarządzenia wynikają z konieczności dostosowania przepisów zarządzenia Nr 56/20161DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, do zapisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 marca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2017, poz. 498).

Ponadto zwiększeniu ulega wycena punktowa świadczeń w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1265).

Dodatkowe zmiany w projekcie zarządzenia dotyczą sposobu rozliczania świadczeń w opiece psychiatrycznej w warunkach stacjonarnych.

W związku z powyższym, zwracam się z prośbą o zgłoszenie uwag lub braku uwag w terminie do 6 czerwca 2017 roku, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego wykazu czynności zawodowych fizjoterapeuty, z prośbą o zgłoszenie uwag lub braku uwag, zgodnie z załączoną tabelą, w terminie do 9 czerwca 2017 r., na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Projekt - pobierz

Pismo NRPiP - pobierz

Tabela - pobierz