BIP NFZ

Dokumenty do zaopiniowania - standardy opieki okołoporodowej

W dniu 31 marca 2017 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu do spraw opracowania projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem (protokół z powyższego spotkania przesyłam w załączeniu).

W związku z pracami Zespołu nad opracowaniem nowego projektu standardu w tym zakresie, zwracam się z prośbą o przesłanie uwag i propozycji do aktualnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 roku w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem (Dz. U. 2016, poz. 1132), które zostaną przekazane Zespołowi do dalszego procedowania. Wyżej wymienione rozporządzenie przesyłam w załączeniu.

Powyższe uwagi i propozycje proszę o przesłanie w terminie do dnia 28 kwietnia 2017 roku na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Projekt - pobierz

Pismo NRPiP - pobierz

Protokół z przebiegu I posiedzenia Zespołu - pobierz

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny, z prośbą o zgłoszenie uwag lub braku uwag, w terminie do dnia 20 kwietnia 2017 r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Projekt - pobierz

Pismo NRPiP - pobierz

Tabela - pobierz

Projekt rozporządzenia Ministra zdrowia

Projekt rozporządzenia Ministra zdrowia w sprawie ramowego programu zajęć praktycznych dla kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego, z prośbą o zgłoszenie uwag lub braku uwag, w terminie do dnia 19 kwietnia 2017 r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Projekt - pobierz

Pismo NRPiP - pobierz

Tabela - pobierz

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie domów pomocy społecznej, z prośba o zgłoszenie uwag lub braku uwag, w terminie do dnia 20 kwietnia 2017 r. na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Projekt - pobierz

OSR - pobierz

Pismo NRPiP - pobierz

Tabela - pobierz

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, z prośbą o zgłoszenie uwag lub braku uwag, w terminie do 30.03.2017 r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Projekt - pobierz

Pismo NRPiP - pobierz

Tabela - pobierz