BIP NFZ

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Zwracamy się z prośbą o zgłoszenie uwag lub braku uwag do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, z prośbą o zgłoszenie uwag lub braku uwag, zgodnie z załączona tabelą w terminie do dnia 7 maja 2018 r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Pismo NRPiP - pobierz

Kryteria wyboru

Projekt - pobierz

OSR

Tabela - pobierz

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej

Zwracamy się z prośbą o zgłoszenie uwag lub braku uwag do projektu Ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, w terminie do dnia 7 maja 2018 r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Pismo NRPiP - pobierz

Kryteria wyboru

Projekt - pobierz

OSR

Tabela - pobierz

 

Rządowe projekt ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce

Zwracam się z prośbą  o zgłoszenie uwag lub braku uwag, zgodnie z załączona tabelą w terminie do 09 maja 20018 r., na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pismo NRPiP - pobierz

Rządowy projekt ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - druk 2447. Rządowy projekt ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - druk 2446

Ze względu na bardzo dużą objętość plików i trudności z przesłaniem - są dostępne na stronie Sejmu RP w zakładce: Prace Sejmu.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, z prośbą o zgłoszenie uwag lub braku uwag, zgodnie z załączoną tabela, w terminie do 6 maja 2018 r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Projekt Ustawy - pobierz

Pismo NRPiP - pobierz

Tabela - pobierz

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych,
z prośbą o zgłoszenie uwag lub braku uwag, zgodnie z załączoną tabelą, w terminie do 09.05.2018 r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Projekt Ustawy - pobierz

Pismo NRPiP - pobierz

Tabela - pobierz

Uzasadnienie - pobierz

OSR - pobierz