BIP NFZ

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych ordynowanych przez pielęgniarki i położne oraz wykazu badań diagnostycznych, na które mają prawo wystawiać skierowania pielęgniarki i położne, z prośbą o zgłoszenie uwag lub braku uwag, zgodnie z załączoną tabelą w terminie do 26 października 2017 r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Projekt - pobierz

Pismo NRPiP - pobierz

Tabela - pobierz

Projekt rozporządzenia MZ

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów karty urodzenia karty martwego urodzenia, z prośbą o zgłaszanie uwag lub braku uwag, zgodnie z załączoną tabelą, w terminie do 05 listopada 2017 roku na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Projekt - pobierz

Pismo NRPiP - pobierz

Tabela - pobierz

Projekt rozporządzenia MZ

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych, z prośbą o zgłoszenie uwag lub braku uwag, zgodnie z załączoną tabelą w terminie do 19 października 2017 r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Projekt - pobierz

Pismo NRPiP - pobierz

Tabela - pobierz

Projekt ustawy

Autopoprawka do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, z prośbą o zgłaszanie uwag lub braku uwag, zgodnie z załączoną tabelą, w terminie do 27 października 2017 roku, na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Projekt - pobierz

Pismo NRPiP - pobierz

Tabela - pobierz

Projekt rozporządzenia MZ

Projekt rozporządzenia MZ w sprawie wzoru wniosku oraz szczegółowego zakresu danych i wykazu dokumentów objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu surowca farmaceutycznego w postaci ziela konopi innych niż włókniste oraz wyciągów, nalewek farmaceutycznych, a także innych wyciągów z konopi innych niż włókniste oraz żywicy konopi innych niż włókniste, z prośbą o zgłoszenie uwag lub braku uwag, zgodnie z załączoną tabelą, w terminie do 16 października 2017 r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Projekt - pobierz

Pismo NRPiP - pobierz

Tabela - pobierz