BIP NFZ

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy

Uwagi lub brak uwag, zgodnie z załączoną tabelą w terminie do 3 września 2018 r. proszę przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pismo NRPiP - pobierz

Projekt - pobierz

Tabela - pobierz

Załącznik 1 - pobierz

Załącznik 2 - pobierz

OSR - pobierz


 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne

Uwagi lub braku uwag, zgodnie z załączoną tabelą w terminie do 6 września 2018 r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pismo NRPiP - pobierz

Projekt - pobierz

Tabela - pobierz

Załącznik 1 - pobierz

Załącznik 2 - pobierz

Załącznik 3 - pobierz

Załącznik 4 - pobierz

OSR - pobierz


 

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej

Uwagi lub brak uwag, zgodnie z załączoną tabelą w terminie do 30 sierpnia 2018 r. proszę przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pismo NRPiP - pobierz

Projekt - pobierz

Uzasadnienie - pobierz

Tabela - pobierz

OSR - pobierz


 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi akademickiemu płatnego urlopu dla ratowania zdrowia

Uwagi lub brak uwag, zgodnie z załączona tabelą proszę przesłać w terminie do 2 września 2018 r, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pismo NRPiP - pobierz

Projekt - pobierz

Uzasadnienie - pobierz

Tabela - pobierz

Załączniki - pobierz

OSR - pobierz


 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

Uwagi lub brak uwag proszę o przesłanie zgodnie z załączoną tabelą, w terminie do 2 września 2018 r., na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pismo NRPiP - pobierz

Projekt - pobierz 

Tabela - pobierz