BIP NFZ

Projekt Zarządzenia Prezesa NFZ zmieniający zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne

KONSULTACJE SPOŁECZNE do 17 października 2019 r.

Pismo - pobierz
Zarządzenie - pobierz
Uzasadnienie - pobierz
Tabela - pobierz