BIP NFZ

Projekt Zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

Uwagi lub brak uwag proszę o przesłanie zgodnie z załączoną tabelą na adres: izba@oipip-koszalin w terminie do 27 sierpnia 2019 r.

Pismo - pobierz
Projekt - pobierz
Uzasadnienie - pobierz
Tabela - pobierz
OSR - pobierz