BIP NFZ

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych, sposobu jej prowadzenia, przechowywania i udostępniania oraz wzorów stosowanych dokumentów

KONSULTACJE SPOŁECZNE do 30.07.2019 r.

Pismo - pobierz
Projekt - pobierz
OSR - pobierz
Tabela - pobierz