BIP NFZ

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru oraz formatu wniosku o wydanie zgody na pokrycie kosztów leku w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej

KONSULTACJE SPOŁECZNE do 05.07.2019 r.

Pismo - pobierz
Projekt - pobierz
OSR - pobierz
Tabela - pobierz