BIP NFZ

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą

KONSULTACJE SPOŁECZNE do 12.07.2019 r.

Pismo - pobierz
Projekt - pobierz
OSR - pobierz
Tabela - pobierz