BIP NFZ

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie preparatów zawierających środki odurzające lub substancje psychotropowe, które mogą być posiadane i stosowane w celach medycznych oraz do badań klinicznych, po uzyskaniu zgody wo

KONSULTACJE SPOŁECZNE do 07.07.2019 r.

Pismo - pobierz
Projekt - pobierz
OSR - pobierz
Tabela - pobierz