BIP NFZ

Projekt Zarządzenia zmieniającego zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń - leczenie dzieci i dorosłych ze

Uwagi lub brak uwag zgodnie z załączona tabela proszę o przesłanie w terminie do 13 czerwca 2019 r. na adres: izba@oipip-koszalin

Pismo - pobierz
Projekt - pobierz
Uzasadnienie - pobierz
OSR - pobierz
Tabela - pobierz
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3