BIP NFZ
Tytuł
Zespół Zarządzania Kryzysowego
Działania ZZK podjęte 23 grubnia br
Poselski projekt ustawy o wsparciu osób szczególnie zaangażowanych w przeciwdziałanie COVID-19
Komunikat Centrali NFZ
Działania Zespołu Kryzysowego NRPiP podjęte 11.12.2020r.
Działania ZZK - 27 listopada 2020 r.
Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 20 listopada br.
Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 13 listopada br.
Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 9 listopada br.
Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjętte w dniu 21.05.2020 r. podjęte w dniu 9 października 2020 r.
Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 9 października 2020 r.
Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NRPiP podjęte dnia 2 października 2020 r. llink do strony NIPiP
Wykaz aktów prawnych
Działania ZZK z dnia 9 września 2020 r.
Fwd: Komentarz do art. 13 do ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu
Działania ZZK z dnia 9 września 2020 r.
Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 7 sierpnia br.
Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 7 sierpnia br.
Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 5 sierpnia br.
Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 31 lipca br.
Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 30 lipca br.
Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 27 lipca br.
Działania Zepołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 16 lipca 2020
Działania Zepołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 10 lipca 2020 r.
Działania Zepołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 08 lipca 2020 r.
Pismo ws. promocji działań samorządów zawodowych
Działania Zepołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 03 lipca 2020 r.
Działania Zepołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 02 lipca 2020 r.
Działania Zepołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 01 lipca 2020 r.
Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 19 czerwca 2020 r.
Działania Zepołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 17 czerwca 2020 r.
Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 15 czerwca br.
Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NRPiP podjęte w dniu 10.06.2020 r.
Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NRPiP podjęte w dniu 08 czerwca 2020 r.
Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 05.06.2020 r.
Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 4 czerwca 2020 r.
Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 3 czerwca 2020 r.
Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 02 czerwca 2020 r.
Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NRPiP podjęte w dniu 01.06.2020 r.
Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP 29.05
Działania Zespołku Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 26 maja 2020 r.
Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego z 25 maja 2020 r.
Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 20 maja br.
Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 22 maja 2020 r.
Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjętte w dniu 21.05.2020 r.
Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP z dnia 19 maja 2020 r.
Działania ZZK z dnia 18 maja 2020 r.
Działania Zespołu Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 14.05.2020r.
Działania ZZK z dnia 13 maja 2020 r.
Działania ZZK z dnia 12 maja 2020 r.
Aktualne informacje z ZUS na temat rozwiązań Tarczy Antykryzysowej oraz dodatkowych zasiłków opiekuńczych.
Działania ZZK z dnia 11 maja 2020 r.
Zalecenia Krajowego Konsultanta w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego dla pielęgniarek higienistek szkolnych
Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 8 maja 2020 r.
Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 7 maja 2020 r.
Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP z dnia 6 maja 2020 r.
Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP z dnia 4 maja 2020 r.
Wsparcie psychologiczne w czasie pandemii koronawirusa
Akty prawne stan na 29 kwietnia 2020 r.
Na co możesz liczyć jeśli otrzymasz powołanie do pracy przez Wojewodę
ZUS kwarantanna
Działania ZZK z dnia 28 kwietnia 2020 r.
Zasady kierowania do pracy - COVID-19
Pismo NRPiP do Prezesa Rady Ministrów
Działania ZZK z dnia 27 kwietnia 20202 r.
Akty prawne
Aktualizacja Zaleceń dla - pielęgniarek diabetologicznych
Odpowiedz NFZ w sprawie interpretacji - Zarządzenia Prezesa NFZ Nr 51 2020 DSOZ z 4.04.2020.pdf
Pismo NRPiP do Janusza Cieszyńskiego - Podsekretarza Stanu w MZ
Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte 24 kwietnia br.
Akty prawne
Odpowiedź z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na pismo NIPiP w sprawie problemów zgłaszanych przez pielęgniarki i położne z Domów Opieki Społecznej
Pismo NRPiP do MRPiPS problemy zgłaszane przez pielęgniarki z DPS
Odpowiedź Ministra Zdrowia choroby zakaźne
Stanowisko Nr 34 Prezydium NRPiP - wniosek o uznanie choroby zakaźnej wywołanej u pielęgniarki lub położnej wirusem SARS-CoV-2 za chorobę zawodową.
Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 22 kwietnia br.
Przetaczanie krwi i jej składników dla pielęgniarek i położnych
Ogłoszony nabór wniosków o wsparcie od Starost
Pismo od Wojewody Zachodniopomorskiego
Apel Pani Minister Szczurek-Zelazko
Projekt rozporzadzenia Ministra Zdrowia w zakresie ograniczen przy udzielaniu swiadczen - 21 kwietnia 2020 r.
Dzialania Zespolu Kryzysowego NIPiP - 21 kwietnia 2020 r.
Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 20 kwietnia br.
Apel wojewody zachodniopomorskiego do pielęgniarek i położnych
NIPiP interweniowała do wojewodów w związku z przekazanym pielęgniarkom i położnym skierowaniem do pracy przy zwalczaniu epidemii COVID-19, w drodze decyzji administracyjnej.
Wybrane zalecenia postępowania w oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii z pacjentami z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2
Wskazówki co zrobić jak się dostanie nakaz pracy od wojewody
Pismo NRPiP do Prezesa NFZ (załącznik pismo_NFZ)
Pismo NRPiP do Prezesa Zarządu Lidl Polska Sp. z o.o.
6 kwietnia 2020 - Działania Zespołu Kryzysowego NIPiP
7 kwietnia 2020 r. Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP
8 kwietnia 2020 r.opinia prawna w sprawie przeniesienia lub skierowania położnej
8 kwietnia 2020 r. Akty Prawne
8 kwietnia 2020 r. Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP
Akty prawne
Informacja z Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych - szkolenia online
zalecenia w opiece pielęgniarskiej w psychiatrii i leczeniu uzależnień
Odpowiedź Głównego Inspektora Sanitarnego
Zespół zarzadzenia kryzysowego 3.04.2020 r.
Zalecenia w zakresie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych