BIP NFZ
Tytuł
Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP 29.05
Działania Zespołku Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 26 maja 2020 r.
Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego z 25 maja 2020 r.
Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 20 maja br.
Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 22 maja 2020 r.
Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjętte w dniu 21.05.2020 r.
Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP z dnia 19 maja 2020 r.
Działania ZZK z dnia 18 maja 2020 r.
Działania Zespołu Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 14.05.2020r.
Działania ZZK z dnia 13 maja 2020 r.
Działania ZZK z dnia 12 maja 2020 r.
Aktualne informacje z ZUS na temat rozwiązań Tarczy Antykryzysowej oraz dodatkowych zasiłków opiekuńczych.
Działania ZZK z dnia 11 maja 2020 r.
Zalecenia Krajowego Konsultanta w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego dla pielęgniarek higienistek szkolnych
Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 8 maja 2020 r.
Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 7 maja 2020 r.
Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP z dnia 6 maja 2020 r.
Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP z dnia 4 maja 2020 r.
Wsparcie psychologiczne w czasie pandemii koronawirusa
Akty prawne stan na 29 kwietnia 2020 r.
Na co możesz liczyć jeśli otrzymasz powołanie do pracy przez Wojewodę
ZUS kwarantanna
Działania ZZK z dnia 28 kwietnia 2020 r.
Zasady kierowania do pracy - COVID-19
Pismo NRPiP do Prezesa Rady Ministrów
Działania ZZK z dnia 27 kwietnia 20202 r.
Akty prawne
Aktualizacja Zaleceń dla - pielęgniarek diabetologicznych
Odpowiedz NFZ w sprawie interpretacji - Zarządzenia Prezesa NFZ Nr 51 2020 DSOZ z 4.04.2020.pdf
Pismo NRPiP do Janusza Cieszyńskiego - Podsekretarza Stanu w MZ
Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte 24 kwietnia br.
Akty prawne
Odpowiedź z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na pismo NIPiP w sprawie problemów zgłaszanych przez pielęgniarki i położne z Domów Opieki Społecznej
Pismo NRPiP do MRPiPS problemy zgłaszane przez pielęgniarki z DPS
Odpowiedź Ministra Zdrowia choroby zakaźne
Stanowisko Nr 34 Prezydium NRPiP - wniosek o uznanie choroby zakaźnej wywołanej u pielęgniarki lub położnej wirusem SARS-CoV-2 za chorobę zawodową.
Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 22 kwietnia br.
Przetaczanie krwi i jej składników dla pielęgniarek i położnych
Ogłoszony nabór wniosków o wsparcie od Starost
Pismo od Wojewody Zachodniopomorskiego
Apel Pani Minister Szczurek-Zelazko
Projekt rozporzadzenia Ministra Zdrowia w zakresie ograniczen przy udzielaniu swiadczen - 21 kwietnia 2020 r.
Dzialania Zespolu Kryzysowego NIPiP - 21 kwietnia 2020 r.
Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 20 kwietnia br.
Apel wojewody zachodniopomorskiego do pielęgniarek i położnych
NIPiP interweniowała do wojewodów w związku z przekazanym pielęgniarkom i położnym skierowaniem do pracy przy zwalczaniu epidemii COVID-19, w drodze decyzji administracyjnej.
Wybrane zalecenia postępowania w oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii z pacjentami z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2
Wskazówki co zrobić jak się dostanie nakaz pracy od wojewody
Pismo NRPiP do Prezesa NFZ (załącznik pismo_NFZ)
Pismo NRPiP do Prezesa Zarządu Lidl Polska Sp. z o.o.
6 kwietnia 2020 - Działania Zespołu Kryzysowego NIPiP
7 kwietnia 2020 r. Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP
8 kwietnia 2020 r.opinia prawna w sprawie przeniesienia lub skierowania położnej
8 kwietnia 2020 r. Akty Prawne
8 kwietnia 2020 r. Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP
Zespół Zarządzania Kryzysowego
Akty prawne
Informacja z Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych - szkolenia online
zalecenia w opiece pielęgniarskiej w psychiatrii i leczeniu uzależnień
Odpowiedź Głównego Inspektora Sanitarnego
Zespół zarzadzenia kryzysowego 3.04.2020 r.
Zalecenia w zakresie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych
ZASADY SPRAWOWANIA OPIEKI NAD CHORYMI WENTYLOWANYMI W DOMU W ASPEKCIE PREWENCJI PRZED ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM SARS-COV-2
Stanowisko specjalistyczne – pielęgniarstwo diabetologiczne
Zalecenia dla Zespołu Domowej Opieki Paliatywnej/Hospicjum Domowego i Poradni Medycyny Paliatywnej w stanie epidemii wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19
Tarcza antykryzysowa - wsparcie z ZUS
Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 1 kwietnia 2020 r.
Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego Beata Ostrzycka - Wytyczne do stosowania przez pielęgniarki POZ w czasie epidemii wirusa SARS-CoV-2
Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego - 2.04.2020 r.
Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 31 marca br.
Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 30 marca 2020 r.
Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 27 marca 2020 r.
Zasady opieki domowej pacjentów podejrzanych o zachorowanie na nowego koronawirusa COVID-19 z łagodnymi objawami oraz zasady postępowania z osobami z kontaktu - pośrednie zalecenia
Minimalny zestaw środków ochrony indywidualnej dla osoby pobierającej wymaz, opiekującej się zakażonym
Pismo NIPiP do Adama Niedzielskiego Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
Działania Zespołu Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 26 marca 2020 r.
Wsparcie opieki długoteminowej "Na pomoc niesamodzielnym"
Zalecenia Konsultanta Krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące postepowania z chorymi SARS-CoV-2, którzy nie wymagaja hospitalizacji
Komunikat konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego.
Opinia prawna w przedmiocie oddelegowania pielęgniarek przez pracodawców do pracy w związku ze stanem epidemii do opieki nad pacjentami podejrzanymi o zakażenie koronowirusem
Aktualne rekomendacje IPAC (Centrum profilaktyki i kontroli zakażeń w Ontario)
Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego - 19.03.2020 r.
APELE ZAWODÓW MEDYCZNYCH DO RZĄDU POLSKIEGO, DO PACJENTÓW, DO ŚRODOWISKA LEKARSKIEGO
Komunikat Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego
Komunikat Ministerstwa Zdrowia w sprawie zaopatrzenia w środki ochronne pielęgniarek, położnych podstawowej opieki zdrowotnej i opieki długoterminowej
Komunikat dotyczący realizacji i rozliczania świadczeń w rodzajach: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, oraz opieka paliatywna i hospicyjna w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Pomoc psychologiczna dla pielęgniarek i położnych
Komunikat dla pielęgniarek i położnych w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności w okresie ogłoszonego stanu zagrożenia rpidemicznego w związku z za
Wskazówki postępowania dla lekarzy i pielęgniarek POZ w związku z zagrożeniem CoViD-19
Rekomendacje dotyczące sposobu postępowania w opiece nad matką i noworodkiem w przypadku podejrzenia lub potwierdzenia zakażenia wirusem COVID-19
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie informuje, że w związku z zagrożeniem koronawirusem, Regionalne  Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie zawiesza kursy do końca marca 2020r.
Komunikat NIPiP w sprawie korona wirusa