BIP NFZ

Harmonogram - kursy podstawowe i uzupełniające

 

 L.P.  Dziedzina szkolenia
 Przewidywany termin rozpoczęcia kursu
 1

Przetaczanie krwi i jej składników dla pielęgniarek i położnych

(14 godz. – kurs podstawowy)

rozpoczęcie kursu uzależnione jest
 
od liczby zgłoszeń 
 2

Przetaczanie krwi i jej składników dla pielęgniarek i położnych

(9 godz. – kurs uzupełniający)*

*Szkolenie w zakresie uzupełniającym przeprowadza się nie rzadziej niż raz na 4 lata od czasu odbycia szkolenia podstawowego!

wrzesień

październik

listopad

grudzień 

 

Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o zgłaszanie się na ww. kursy poprzez przesłanie karty zgłoszeniowej

Karta zgłoszeniowa - pobierz

Informacji udzielamy pod numerem telefonu:
(94) 3411102