BIP NFZ

Harmonogram - kursy kwalifikacyjne

 Lp.  Dziedzina szkolenia
 Przewidywany termin rozpoczęcia kursu
 Obowiązujące kwalifikacje
 1

Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek

 (325 godzin)

listopad  --- 
 2

Pielęgniarstwo anestezjologiczne
i intensywna opieka dla pielęgniarek

(445 godzin)

rozpoczęcie kursu uzależnione jest od liczby zgłoszeń

a) kurs specjalistyczny RKO

b) kurs specjalistyczny EKG

(zaświadczenia o ukończeniu ww. kursów należy przedłożyć najpóźniej przed egzaminem przeprowadzanym po kursie kwalifikacyjnym)

Warunki, o których mowa 

w pkt a) i b) nie dotyczą pielęgniarek, które:

- są pielęgniarkami systemu w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2013r. poz. 757
z późn. zm.) lub
- posiadają dyplom ratownika medycznego lub
- zaświadczenie o ukończeniu kursu Advanced Life Support (ALS)

Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o zgłaszanie się na ww. kursy poprzez System Monitowania Kształcenia

smk.ezdrowie.gov.pl

Programy kursów dla pielęgniarek i położnych dostępne są na stronie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie: www.ckppip.edu.pl

Informacji udzielamy pod numerem telefonu:
(94) 3411102

l