BIP NFZ

HARMONOGRAM REALIZACJI KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

KURSY KWALIFIKACYJNE dla pielęgniarek

Lp. Dziedzina kursu Przewidywany termin rozpoczęcia kursu  Obowiązujące kwalifikacje
1

Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
(325 godzin)

czerwiec

(rozpoczęcie kursu uzależnione jest od liczby zgłoszeń)

 -
2 Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywna opieka dla pielęgniarek
(445 godzin)

maj 

(rozpoczęcie kursu uzależnione jest od liczby zgłoszeń)

a) kurs specjalistyczny

RKO

b) kurs specjalistyczny

EKG

(zaświadczenia o ukończeniu ww. kursów należy przedłożyć najpóźniej przed egzaminem przeprowadzanym po kursie kwalifikacyjnym)

Warunki, o których mowa w pkt a) i b) nie dotyczą pielęgniarek, które:

- są pielęgniarkami systemu w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2013r. poz. 757 z późn. zm.) lub

- posiadają dyplom ratownika medycznego lub

- zaświadczenie o ukończeniu kursu Advanced Life Support (ALS)
3 Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek
(360 godzin)

maj 

(rozpoczęcie kursu uzależnione jest
 
od liczby zgłoszeń)
 -

 


KURSY SPECJALISTYCZNE dla pielęgniarek

Lp. Zakres kursu Przewidywany termin
rozpoczęcia kursu
1

Szczepienia ochronne dla pielęgniarek
(80 godzin)

maj

 


KURSY SPECJALISTYCZNE dla położnych

Lp. Zakres kursu Przewidywany termin
rozpoczęcia kursu
1 Leczenie ran dla położnych
(115 godzin)
maj
2 Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu dla położnych
(90 godzin)
maj

 


KURSY SPECJALISTYCZNE dla pielęgniarek i położnych

Lp. Zakres kursu Przewidywany termin
rozpoczęcia kursu
1 Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych
(90 godzin)
kwiecień
2 Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych
(108 godzin)
kwiecień
3 Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych (100 godzin) maj
4 Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka dla pielęgniarek i położnych
(57 godzin)
maj

 


KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE

Lp. Zakres kursu Przewidywany termin
rozpoczęcia kursu
1

Pielęgniarstwo diabetologiczne dla pielęgniarek i położnych
(14 godz.)

maj

 


KURSY PODSTAWOWE I UZUPEŁNIAJĄCE dla pielęgniarek i położnych

Lp. Zakres kursu Przewidywany termin
rozpoczęcia kursu
1

Przetaczanie krwi i jej składników dla pielęgniarek i położnych
(14 godz. - kurs

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

(rozpoczęcie kursu w podanych miesiącach uzależnione jest
od liczby zgłoszeń)

2

Przetaczanie krwi i jej składników dla pielęgniarek i położnych
(9 godz. – kurs uzupełniający)*

*Szkolenie w zakresie uzupełniającym przeprowadza się nie rzadziej niż raz na 4 lata od czasu odbycia szkolenia podstawowego/uzupełniającego!

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

(rozpoczęcie kursu w podanych miesiącach uzależnione jest
od liczby zgłoszeń)

lub

pobierz Dziennik ustaw... 

Uwaga!

Przedłużenie ważności zaświadczeń uprawniających pielęgniarki i położne
do przetaczania krwi i jej składników wydajemy po zgłoszeniu się na szkolenie!

Osoby zainteresowane szkoleniem (kursy kwalifikacyjne, kursy specjalistyczne) prosimy o zgłaszanie się na ww. kursy poprzez System Monitowania Kształcenia

smk.ezdrowie.gov.pl

W przypadku szkoleń podstawowych i uzupełniających z zakresu
„Przetaczania krwi i jej składników” dla pielęgniarek i położnych
składamy papierową kartę zgłoszenia
(dostępna na stronie internetowej OIPiP w Koszalinie)
 

Rozpoczęcie kursów w planowanych terminach uzależnione jest od liczby zgłoszeń. 

Programy kursów dla pielęgniarek i położnych dostępne są na stronie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie: www.ckppip.edu.pl

Informacji udzielamy pod numerem telefonu:
(94) 341 11 02


Do pobrania karta zgłoszenia na kurs podstawowy i uzupełniający:

wersja pdf...

wersja doc...