BIP NFZ

HARMONOGRAM REALIZACJI KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

KURSY KWALIFIKACYJNE dla pielęgniarek

Lp. Dziedzina kursu Przewidywany termin rozpoczęcia kursu  Obowiązujące kwalifikacje
1

Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
(325 godzin)

marzec

 (rozpoczęcie kursu uzależnione jest od liczby zgłoszeń)
 -

2 Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywna opieka dla pielęgniarek
(445 godzin)

kwiecień

(rozpoczęcie kursu uzależnione jest od liczby zgłoszeń)
a) kurs specjalistyczny RKO
b) kurs specjalistyczny EKG
(zaświadczenia o ukończeniu ww. kursów należy przedłożyć najpóźniej przed egzaminem przeprowadzanym po kursie kwalifikacyjnym)

 

Warunki, o których mowa
w pkt a) i b) nie dotyczą pielęgniarek, które:

- są pielęgniarkami systemu w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2013r. poz. 757
z późn. zm.) lub

- posiadają dyplom ratownika medycznego lub

- zaświadczenie o ukończeniu kursu Advanced Life Support (ALS)

3 Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek
(360 godzin)
kwiecień
(rozpoczęcie kursu uzależnione jest 
od liczby zgłoszeń)
-
4

Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek
(310 godzin )

maj

(rozpoczęcie kursu uzależnione jest 
od liczby zgłoszeń)

 -

 

KURSY KWALIFIKACYJNE dla położnych

Lp. Dziedzina kursu Przewidywany termin rozpoczęcia kursu  Obowiązujące kwalifikacje
1

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii
(377 godzin)

czerwiec

(rozpoczęcie kursu uzależnione jest od liczby zgłoszeń)

a) kurs specjalistyczny

RKO

b) kurs specjalistyczny

EKG

(zaświadczenia o ukończeniu ww. kursów należy przedłożyć najpóźniej przed egzaminem przeprowadzanym po kursie kwalifikacyjnym)

 


KURSY SPECJALISTYCZNE dla pielęgniarek

Lp. Zakres kursu Przewidywany termin
rozpoczęcia kursu
1

Szczepienia ochronne dla pielęgniarek
(80 godzin)

luty
2

Endoskopia dla pielęgniarek
(133 godzin)

maj
3  Wykonanie badania spirometrycznego dla pielęgniarek
(86 godzin)
kwiecień 

 


KURSY SPECJALISTYCZNE dla położnych

Lp. Zakres kursu Przewidywany termin
rozpoczęcia kursu
1 Leczenie ran dla położnych
(115 godzin)
kwiecień
2 Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu dla położnych
(90 godzin)
maj
3

Szczepienia ochronne dla położnych (52 godzin)

kwiecień

 


KURSY SPECJALISTYCZNE dla pielęgniarek i położnych

Lp. Zakres kursu Przewidywany termin
rozpoczęcia kursu
1 Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych
(90 godzin)
luty
2 Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych
(108 godzin)
marzec
3 Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych (100 godzin) luty
4 Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka dla pielęgniarek i położnych
(57 godzin)
marzec
5

Edukator w cukrzycy dla pielęgniarek i położnych (160 godzin)

marzec
6 Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów dla pielęgniarek i położnych
(70 godzin)
czerwiec
7 Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie dla pielęgniarek i położnych
(100 godzin)
maj 

 


KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE

Lp. Zakres kursu Przewidywany termin
rozpoczęcia kursu
1

Pielęgniarstwo diabetologiczne dla pielęgniarek i położnych
(14 godz.)

kwiecień

(rozpoczęcie kursu uzależnione jest od liczby zgłoszeń)
2

Profilaktyka zakażeń szpitalnych dla pielęgniarek i położnych
(15 godzin)

marzec

(rozpoczęcie kursu uzależnione jest od liczby zgłoszeń)
3 Dezynfekcja i sterylizacja dla pielęgniarek i położnych
(15 godz.)

marzec

(rozpoczęcie kursu uzależnione jest od liczby zgłoszeń) 

 


KURSY PODSTAWOWE I UZUPEŁNIAJĄCE dla pielęgniarek i położnych

Lp. Zakres kursu Przewidywany termin
rozpoczęcia kursu
1

Przetaczanie krwi i jej składników dla pielęgniarek i położnych
(13 godz. - kurs podstawowy - online)

 

styczeń

marzec

czerwiec

 (rozpoczęcie kursu w podanych miesiącach uzależnione jest
od liczby zgłoszeń)

2

Przetaczanie krwi i jej składników dla pielęgniarek i położnych
(7 godz. – kurs uzupełniający - online)*

*Szkolenie w zakresie uzupełniającym przeprowadza się nie rzadziej niż raz na 4 lata od czasu odbycia szkolenia podstawowego/uzupełniającego!

 

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

(rozpoczęcie kursu w podanych miesiącach uzależnione jest
od liczby zgłoszeń)

Uwaga!

Przedłużenie ważności zaświadczeń uprawniających pielęgniarki i położne
do przetaczania krwi i jej składników wydajemy
po zgłoszeniu się na szkolenie!

Osoby zainteresowane szkoleniem (kursy kwalifikacyjne, kursy specjalistyczne) prosimy o zgłaszanie się na ww. kursy poprzez System Monitowania Kształcenia

smk.ezdrowie.gov.pl

W przypadku szkoleń podstawowych i uzupełniających z zakresu
„Przetaczania krwi i jej składników” dla pielęgniarek i położnych
składamy papierową kartę zgłoszenia
(dostępna na stronie internetowej OIPiP w Koszalinie)
 

Rozpoczęcie kursów w planowanych terminach uzależnione jest od liczby zgłoszeń. 

Programy kursów dla pielęgniarek i położnych dostępne są na stronie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie: www.ckppip.edu.pl

Informacji udzielamy pod numerem telefonu:
(94) 341 11 02


Do pobrania karta zgłoszenia na kurs podstawowy i uzupełniający:

wersja pdf...

wersja doc...