BIP NFZ

Komunikat

Komunikat dla osób uprawnionych do wystawiania recept na leki refundowane czytaj więcej...
 

Pismo

Korespondencja w sprawie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących stosowania przepisu §2 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
(Dz.U. poz.1400 i 1628) czytaj więcej ...

Obwieszczenie w sprawie taryfy świadczeń

Uprzejmie informuję, że Prezes Agencji Oceny Technologii medycznej i Taryfikacji opublikował obwieszczenie w sprawie taryfy świadczeń z rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej 

Pismo MZ

Pobierz pismo MZ 20.11.2015

Porozumienie dot. wzrostu wynagrodzeń

Porozumienie dotyczące wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych.

czytaj więcej... 

Spotkanie w Kancelarii Prezydenta RP

Spotkanie w Kancelarii Prezydenta RP - czytaj więcej...

Odpowiedź Ministra Zdrowia

Odpowiedź Ministra Zdrowia w sprawie publikacji na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia nieprawdziwych informacji. czytaj więcej...

Oświadczenie Prezesa NRPiP

Czytaj oświadczenie

Pismo w sprawie sprostowania

Pismo w sprawie sprostowania nieprawdziwej informacji o podpisaniu dokumentu o wzajemnej współpracy
czytaj więcej...

Projekty porozumienia z Ministerstwem ZdrowiaNegocjacje z Ministerstwem Zdrowia

Komunikat Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie rozmów prowadzonych z Kierownictwa MZ, NFZ dotyczących wynagrodzeń pielęgniarek i położnych - czytaj więcej...

Negocjacje z Ministerstwem Zdrowia

Informacja w sprawie wprowadzenia zmian w przepisach dotyczących poprawy warunków pracy, podniesienia wysokości wynagrodzeń pielęgniarek i położnych oraz zmian w systemie ochrony zdrowia - czytaj więcej...

"Ostatni dyżur"

Ogólnopolska Kampania Społeczna NRPiP pt. "Ostatni dyżur"  czytaj więcej...