BIP NFZ

Wysokość składki

Tekst jednolity uchwał Nr 18 i 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału czytaj więcej ...

Komunikat w sprawie wysokości składki

Szanowni Państwo, w związku z komunikatem zamieszczonym na stronie Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, którego tekst zamieszczamy poniżej informujemy, że wysokość składki członkowskiej w 2016r. zostanie podana do wiadomości po otrzymaniu jednolitego tekstu uchwały VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych.

 Komunikat dotyczący opracowania tekstu jednolitego uchwał VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału

W związku z trudnościami interpretacyjnymi zgłaszanymi przez Państwa dotyczącymi uchwał podjętych na posiedzeniu VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w sprawie składki członkowskiej (tj. uchwały nr 18 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału oraz uchwały nr 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 18 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału) zostanie opracowany tekst jednolity ww. uchwał.

Po wydaniu tekstu jednolitego ww. uchwał zostanie on niezwłocznie przekazany do informacji członkom samorządu pielęgniarek i położnych oraz zamieszczony na stronie Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.

KOMUNIKAT

PRZYPOMINAMY !!! o obowiązku sprawozdawczym na formularzach MZ

czytaj więcej... 

Publikacja

Uprzejmie informujemy, ze ukazała się publikacja wspierająca nauczanie medyczne języka migowego dla pielęgniarek i położnych pt. "Język migowy medyczny, ratownictwo medyczne. Materiały dydaktyczne do nauki, ćwiczenia"

Komunikat

Komunikat dla osób uprawnionych do wystawiania recept na leki refundowane czytaj więcej...
 

Pismo

Korespondencja w sprawie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących stosowania przepisu §2 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
(Dz.U. poz.1400 i 1628) czytaj więcej ...

Obwieszczenie w sprawie taryfy świadczeń

Uprzejmie informuję, że Prezes Agencji Oceny Technologii medycznej i Taryfikacji opublikował obwieszczenie w sprawie taryfy świadczeń z rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej 

Pismo MZ

Pobierz pismo MZ 20.11.2015

Porozumienie dot. wzrostu wynagrodzeń

Porozumienie dotyczące wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych.

czytaj więcej... 

Spotkanie w Kancelarii Prezydenta RP

Spotkanie w Kancelarii Prezydenta RP - czytaj więcej...

Odpowiedź Ministra Zdrowia

Odpowiedź Ministra Zdrowia w sprawie publikacji na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia nieprawdziwych informacji. czytaj więcej...

Oświadczenie Prezesa NRPiP

Czytaj oświadczenie

Pismo w sprawie sprostowania

Pismo w sprawie sprostowania nieprawdziwej informacji o podpisaniu dokumentu o wzajemnej współpracy
czytaj więcej...