BIP NFZ

Komunikat MZ ws. realizacji ustnych zleceń lekarskich i stanowisko nr 2 prezydium NRPiP

 

Pobierz komunikat

Pobierz stanowisko

 

 

Koordynowana Opieka na Ciężarną. Stanowisko NRPiP.

Pismo Ministra Zdrowia dot. stanowiska NRPiP i MORPiP w sprawie projektu zarządzenia koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży.

SKMBT_pismo NRPiP - KOC - pobierz

SKMBT_stanowisko NRPiP - KOC - pobierz

SKMBT_pismo MZ - KOC - pobierz

Stanowisko ORPiP w Koszalinie - pobierz

Stanowisko

Stanowisko z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie propozycji MZ dotyczącej wprowadzenia zmian systemowych w obszarze kształcenia pielęgniarek polegającej na powrocie do systemu kształcenia w zawodzie pielęgniarki w liceach medycznych/technikach oraz Odpowiedź MZ z dnia 17 sierpnia 2016 o sygn. PP-WPS.0762.11.2016/DZ

czytaj więcej...

Stanowisko Prezydium ORPiP w Koszalinie w sprawie kształcenia pielęgniarek

Ważna informacja dla pielęgniarek/położnych zamierzających dokonać wpisu praktyki zawodowej do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

czytaj więcej...

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych informuje, że 25.10.2016r planujemy rozpoczęcie specjalizacji w dziedzinie: „Pielęgniarstwo internistyczne ” dla pielęgniarek dofinansowanej ze środków MZ

czytaj więcej...

Komunikat dla osób uprawnionych do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne

czytaj więcej...

Komunikat

Komunikat dla osób uprawnionych do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych w sprawie ubiegania się o nadanie numerów recept z wykorzystaniem Portalu NFZ czytaj więcej ...

Taryfa w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej

Pismo NRPiP kierowane do Prezesa NFZ oraz odpowiedź Prezesa NFZ w sprawie taryfy w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej czytaj więcej ...

Odpowiedź Ministra Zdrowia na apel NRPiP

Odpowiedź Ministra Zdrowia na apel NRPiP

Stanowisko Prezydium ORPiP w Koszalinie w sprawie kształcenia pielęgniarek

czytaj więcej ...

Zabezpieczenie środków na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych zatrudnionych w praktykach lekarskich od 1 września 2016r.

Pobierz pismo nr 1

Pobierz pismo nr 2

Stanowisko NRPiP o proponowanych zmianach w POZ

czytaj więcej ...

Ogólnopolskie spotkanie pielęgniarek i położnych POZ

czytaj więcej...