BIP NFZ

Pismo

Pismo Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w związku z rejestrowaniem indywidualnych praktyk pielęgniarek lub położnych uwzględniających miejsce udzielania świadczeń.

 Pobierz w formacie PDF

Pismo z 7 lutego do Jacka Paszkiewicza Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

Czytaj więcej: Pismo z 7 lutego do Jacka Paszkiewicza Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

AKTUALNOŚCI II MIĘDZYNARODOWY ZJAZD POŁOŻNYCH, POŁOŻNYCH RODZINNYCH I PIELĘGNIAREK NEONAT

Zmiana zasad zasilania kont organizacji pożytku publicznego 1% podatku należnego wynikającego z zeznań podatkowych składanych przez osoby fizyczne została wprowadzona ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, póz. 1588) i obowiązuje od l stycznia 2007 r.

Czytaj więcej: AKTUALNOŚCI II MIĘDZYNARODOWY ZJAZD POŁOŻNYCH, POŁOŻNYCH RODZINNYCH I PIELĘGNIAREK NEONAT

KOMUNIKAT PRASOWY W SPRAWIE ZGODY UE NA PRZEDŁUŻENIA PROWADZENIA TZW. STUDIÓW POMOSTOWYCH DLA PIELĘ

Polska uzyskała zgodę na prowadzenie tzw. studiów pomostowych dla pielęgniarek
i położnych ponad początkowo przewidziany rok 2010. Komisja Europejska potwierdziła ten fakt pismem z 30 listopada 2007r. zn: MARKT/D3/KM/Rh D(2007) 17264.

Czytaj więcej: KOMUNIKAT PRASOWY W SPRAWIE ZGODY UE NA PRZEDŁUŻENIA PROWADZENIA TZW. STUDIÓW POMOSTOWYCH DLA PIELĘ

Notatka ze spotkania Rady Społecznej Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 20 grudnia 2007 r.

W spotkaniu uczestniczył Tadeusz Wadas– członek Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Czytaj więcej: Notatka ze spotkania Rady Społecznej Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 20 grudnia 2007 r.