BIP NFZ

Notatka

Notatka z Posiedzenia Sejmowej Komisji Zdrowia z dnia 19 lutego 2009 r.

Czytaj więcej: Notatka

Notatka

Notatka w sprawie limitu miejsc szkoleniowych dla pielęgniarek i położnych oraz kwoty dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego ze środków Funduszu Pracy w roku 2009

Czytaj więcej: Notatka

Notatka ze spotkania

Notatka ze spotkania w dniu 28.01.2009r. w Ministerstwie Zdrowia

                                                       Notatka ze spotkania

                                  w dniu 28.01.2009r. w Ministerstwie Zdrowia

 

W dniu 28.01.2009r. w Ministerstwie Zdrowia odbyło się spotkanie Komisji ds. kontraktowania świadczeń zdrowotnych przy NRPiP z przedstawicielami MZ i NFZ w ramach zapowiadanej kontynuacji rozmów w sprawie ustalenia zasad kontraktowania świadczeń w POZ od lipca 2009r.

Czytaj więcej: Notatka ze spotkania

Notatka

Notatka z roboczego spotkania Komisji ds. kontraktowania świadczeń zdrowotnych działającej przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych z przedstawicielami Departamentu Pielęgniarek i Położnych, które odbyło się w dniu 21 stycznia 2009 roku w Ministerstwie Zdrowia.

 Stanowisko Komisji ds. Kontraktowania świadczeń zdrowotnych NRPiP podjęte w dniu 20 stycznia 2009 roku

 Notatka

 

Pisma

Pisma w sprawie interpretacji przepisów prawa dotyczących pobierania przez pielęgniarki materiałów do badań diagnostycznych.

Odpowiedź Opinia Radcy prawnego Grażyny Filipowskiej-Kejny

 Pismo do Pana Henryka Owczarka Prezesa Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

 

Stanowisko

Stanowisko Prezydium NRPiP w związku z wystąpieniem Pana Marka Twardowskiego - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, podczas 33 posiedzenia Sejmu RP w dniu 8 stycznia 2009 roku. Stanowisko zostało przesłane do Prezesa Rady Ministrów, Michała Boniego – Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Marszałka Sejmu RP, Klubów Parlamentarnych Sejmu RP, Poseł Krystyny Łybackiej, Elżbiety Streker-Dembińskiej.

Czytaj więcej: Stanowisko

Interpelacja poselska w sprawie pielęgniarek rodzinnych - 33 posiedzenie Sejmu RP w dniu 08.01.2009r

Czytaj więcej: Interpelacja poselska w sprawie pielęgniarek rodzinnych - 33 posiedzenie Sejmu RP w dniu 08.01.2009r

Pismo

Pismo do Ewy Kopacz Minister Zdrowia w sprawie ustaleniu harmonogramu prac w zakresie wypracowania konstruktywnych rozwiązań o podstawowej opiece zdrowotnej na 2009 rok.
Pobierz plik w formacie (pdf)

Notatka

Notatka ze spotkania w Ministerstwie Zdrowia w dniu 11.12.2008r.
 

Czytaj więcej: Notatka

Pismo

Pismo Zastępcy Głównego Inspektora Pracy Anny Tomczyk w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej.
Pobierz plik w formacie (pdf)

Pismo

Pismo Departamentu Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia z dnia 26.11.2008 w sprawie pełenienia funkcji pielęgniarki oddziałowej przez ratownika medycznego.
 Pobierz plik w formacie (pdf)

Stanowisko

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie "Stanowisko w sprawie kontynuowania profesjonalnego rozwoju w pielęgniarstwie (CPD) jako elementu kształcenia ustawicznego."
Pobierz plik w formacie (pdf)

Stanowisko

Stanowisko w sprawie wdrożenia międzynarodowej klasyfikacji pielęgniarskiej (ICNP®) do praktyki
Pobierz plik w formacie (pdf)