BIP NFZ

Pismo

Pismo Dyrektora Departamentu Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia Beaty Cholewki w sprawie wniosku o skrócenie studiów pomostowych dla absolwentów liceów medycznych.  

Pobierz plik w formacie (pdf)

Notatka ze spotkania w Centrali NFZ w Warszawie w dniu 17.02.2009r.

W dniu 17 lutego br. w Centrali NFZ w Warszawie odbyło się spotkanie Komisji                         ds. kontraktowania świadczeń zdrowotnych przy NRPiP z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia i NFZ w ramach kontynuacji rozmów w sprawie ustalenia zasad kontraktowania świadczeń w POZ od lipca 2009r.

Czytaj więcej: Notatka ze spotkania w Centrali NFZ w Warszawie w dniu 17.02.2009r.

Pismo

Pismo Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, stanowiące odpowiedź na stanowisko Komisji ds. Kontraktowania świadczeń zdrowotnych NRPiP z dnia 20 stycznia 2009 r.
 oraz pismo Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

Komunikat

Komunikat Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w sprawie obchodów Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek w 2009r.

Czytaj więcej: Komunikat

Rozporządzenie

Rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach wpisu do rejestrów indywidualnych praktyk pielęgniarek, położnych, indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarek, położnych i grupowych praktyk pielęgniarek, położnych

Czytaj więcej: Rozporządzenie

Konsultacje techniczne

Konsultacje techniczne w sprawie wniosku o skrócenie studiów pomostowych dla absolwentów liceów medycznych

Czytaj więcej: Konsultacje techniczne

Decyzja

Decyzja Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w sprawie wycofania z obrotu i z używania termoforów gumowych i termoforów gumowych w pokrowcu

 Pobierz

Pismo Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

Pismo Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, stanowiące odpowiedź na stanowisko Komisji ds. Kontraktowania świadczeń zdrowotnych NRPiP z dnia 20 stycznia 2009 r.
 

Problemy i pytania

Wykaz problemów zgłoszonych przez Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych w zakresie kompetencji Głównego Inspektora Pracy i odpowiedź Głownego Inspektora Pracy na nie.

Problemy i pytania

Odpowiedzi PIP okregowe rady pielegniarek i poloznych.pdf

Informacja ze spotkania Komisji ds. kontraktowania świadczeń NRPiP w dniu 10 i 11 marca 2009 roku

Czytaj więcej: Informacja ze spotkania Komisji ds. kontraktowania świadczeń NRPiP w dniu 10 i 11 marca 2009 roku

Pismo

Odpowiedź Zastępcy Prezesa ds. Medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia Jacka Grabowskiego na pismo

NRPiP/XVII/195/08 dotyczące uwzględniania kosztów pracy pielęgniarki/położnej w wycenie Jednorodnych Grup Pacjentów.

NFZ 23.02.2009.pdf

Notatka

Notatka ze spotkania w Centrali NFZ w Warszawie w dniu 17.02.2009r.

Czytaj więcej: Notatka

Protokół

Protokół ze spotkania przedstawicieli Zarządu Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii w Departamencie Pielęgniarek i Położnych MZ w dniu 18.02.2009r.

Czytaj więcej: Protokół