BIP NFZ

Pisma

Pisma w sprawie interpretacji przepisów prawa dotyczących pobierania przez pielęgniarki materiałów do badań diagnostycznych.

Odpowiedź Opinia Radcy prawnego Grażyny Filipowskiej-Kejny

 Pismo do Pana Henryka Owczarka Prezesa Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

 

Stanowisko

Stanowisko Prezydium NRPiP w związku z wystąpieniem Pana Marka Twardowskiego - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, podczas 33 posiedzenia Sejmu RP w dniu 8 stycznia 2009 roku. Stanowisko zostało przesłane do Prezesa Rady Ministrów, Michała Boniego – Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Marszałka Sejmu RP, Klubów Parlamentarnych Sejmu RP, Poseł Krystyny Łybackiej, Elżbiety Streker-Dembińskiej.

Czytaj więcej: Stanowisko

Interpelacja poselska w sprawie pielęgniarek rodzinnych - 33 posiedzenie Sejmu RP w dniu 08.01.2009r

Czytaj więcej: Interpelacja poselska w sprawie pielęgniarek rodzinnych - 33 posiedzenie Sejmu RP w dniu 08.01.2009r

Pismo

Pismo do Ewy Kopacz Minister Zdrowia w sprawie ustaleniu harmonogramu prac w zakresie wypracowania konstruktywnych rozwiązań o podstawowej opiece zdrowotnej na 2009 rok.
Pobierz plik w formacie (pdf)

Notatka

Notatka ze spotkania w Ministerstwie Zdrowia w dniu 11.12.2008r.
 

Czytaj więcej: Notatka

Pismo

Pismo Zastępcy Głównego Inspektora Pracy Anny Tomczyk w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej.
Pobierz plik w formacie (pdf)

Pismo

Pismo Departamentu Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia z dnia 26.11.2008 w sprawie pełenienia funkcji pielęgniarki oddziałowej przez ratownika medycznego.
 Pobierz plik w formacie (pdf)

Stanowisko

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie "Stanowisko w sprawie kontynuowania profesjonalnego rozwoju w pielęgniarstwie (CPD) jako elementu kształcenia ustawicznego."
Pobierz plik w formacie (pdf)

Stanowisko

Stanowisko w sprawie wdrożenia międzynarodowej klasyfikacji pielęgniarskiej (ICNP®) do praktyki
Pobierz plik w formacie (pdf)

Pismo

Pismo do Donalda Tuska Prezesa Rady Ministrów o podjęcie działań w celu rozwiązania problemu wynikającego z propozycji Narodowego Funduszu Zdrowia, dotyczącej ustalenia wartości maksymalnego punktu rozliczeniowego w lecznictwie szpitalnym w pierwszym półroczu 2009 roku
http://www.izbapiel.org.pl/upload/skanuj.pdf

A ja uważam inaczej....

Felieton "Uważam, że.."

Odpowiedź Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Pismo

NRPiP/XVII/191/08                                                      Warszawa, dnia 17 listopada 2008 r.

 

 

 

                                                                                        Pani / Pan

                                                                                        Przewodnicząca / Przewodniczący

                                                                                        Okręgowej Rady

                                                                                        Pielęgniarek i Położnych

 

 

Szanowni Państwo,

 

W załączeniu przesyłam pismo Jarosława Dudy – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy

i Polityki Społecznej, w sprawie likwidacji pielęgniarskich stanowisk pracy w domach pomocy społecznej.

Powyższe pismo zostało zamieszczone na stronie internetowej Naczelnej Izby Pielęgniarek

i Położnych w dniu 13 listopada 2008 roku.

 

 

Z wyrazami szacunku

                                                                                        Wiceprezes

                                                                                        (-)Elżbieta Garwacka-Czachor

 

 Pismo MPiPS.pdf

Pismo

Pismo NRPiP do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie Zarządzenia Nr 105/DSOZ/08 i stanowisko Komisji ds. kontraktowania świadczeń zdrowotnych z dnia 17 listopada 2008 roku w sprawie ww. zarządzenia.

Czytaj więcej: Pismo