BIP NFZ

Pismo

Pismo Ministra Pracy i Polityki Społecznej skierowane do Starostów i Prezydentów Miast oraz Pismo NRPiP z dnia 14 sierpnia 2008 roku przesłane do Pani Jolanty Fedak - Ministar Pracy i Polityki Społecznej

Czytaj więcej: Pismo

Stanowiska

Stanowiska, Apele, Wnioski Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych w Polsce, podjęte na V Konwencie Kolegium w dniach 16-17 czerwca 2008 roku", przesłane do Naczelnej Rady Pielegniarek i Położnych

Czytaj więcej: Stanowiska

Notatka

Notatka ze spotkania w dniu 4 czerwca 2008 roku, w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia. Spotkanie dotyczyło zgłoszonych przez Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych propozycji zmian w warunkach zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresach: świadczenia pielęgniarki poz, świadczenia położnej poz oraz świadczenia pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania.

Notatka oraz ustalenia wynikające ze spotkania zostały przesłane do Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych w piśmie NFZ, sygnowanym przez dr n. med. Jacka Grabowskiego – Zastępcy Prezesa ds. Medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia

Powyższe pismo zostało zamieszczone na stronie internetowej NIPiP w dniu 31 lipca 2008 roku..

 

Z wyrazami szacunku

 

                                                                                        Prezes

                                                                                       (-)Elżbieta Buczkowska

 

Pobierz w formacie PDF

Pismo

Pismo Jacka Grabowskiego - Zastępcy Prezesa ds. Medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia, w sprawie zmiany warunków finansowania świadczeń w zakresach: świadczenia pielęgniarki poz, świadczenia położnej poz, świadczenia pielęgniarki szkolnej.

 

Pobierz w formacie PDF

Pismo z 21 maja 2008r.

Pobierz w formacie PDF

Zeszyty naukowe "Problemy Pielęgniarstwa"

Pobierz informacje w formacie PowerPoint


"Pielęgniarka w procesie rehabilitacji" Organizowanej w dniach od 19 do 20 września 2008 roku.

Podczas sesji naukowych przedstawione będą tematy dotyczące rehabilitacji i pielęgnacji pacjenta z problemami neurologicznymi, kardiologicznymi, ortopedycznymi z uwzględnieniem roli pielęgniarki w procesie rehabilitacji. W drugim dniu konferencji prowadzone będą równocześnie warsztaty dotyczące:
Zasad podnoszenia i przemieszczania pacjenta oraz zapobiegania bólom kręgosłupa u pielęgniarek.
Miejsce Konferencji:
Górnośląskie Centrum Rehabilitacji "Repty"
ul. Śniadeckiego 142-600 Tarnowskie Góry
tel. 032 283 30 71 wew.305
tel. 032 39 01 305
Adres strony WWW dotyczącej Konferencji:
http://www.repty.pl/index1.php?id=69
Koszt uczestnictwa w konferencji to 150 PLN (w cenie lunch, przerwy kawowe, materiały).

Pismo

Pismo w sprawie bezprawnego ustalania jednoosobowych obsad pielęgniarek i połoznych na dyżurach w oddziałach szpitalnych i Niepublicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej.

Pobierz w formacie PDF

Pismo

Pismo Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w związku z rejestrowaniem indywidualnych praktyk pielęgniarek lub położnych uwzględniających miejsce udzielania świadczeń.

 Pobierz w formacie PDF

Pismo z 7 lutego do Jacka Paszkiewicza Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

Czytaj więcej: Pismo z 7 lutego do Jacka Paszkiewicza Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

AKTUALNOŚCI II MIĘDZYNARODOWY ZJAZD POŁOŻNYCH, POŁOŻNYCH RODZINNYCH I PIELĘGNIAREK NEONAT

Zmiana zasad zasilania kont organizacji pożytku publicznego 1% podatku należnego wynikającego z zeznań podatkowych składanych przez osoby fizyczne została wprowadzona ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, póz. 1588) i obowiązuje od l stycznia 2007 r.

Czytaj więcej: AKTUALNOŚCI II MIĘDZYNARODOWY ZJAZD POŁOŻNYCH, POŁOŻNYCH RODZINNYCH I PIELĘGNIAREK NEONAT

KOMUNIKAT PRASOWY W SPRAWIE ZGODY UE NA PRZEDŁUŻENIA PROWADZENIA TZW. STUDIÓW POMOSTOWYCH DLA PIELĘ

Polska uzyskała zgodę na prowadzenie tzw. studiów pomostowych dla pielęgniarek
i położnych ponad początkowo przewidziany rok 2010. Komisja Europejska potwierdziła ten fakt pismem z 30 listopada 2007r. zn: MARKT/D3/KM/Rh D(2007) 17264.

Czytaj więcej: KOMUNIKAT PRASOWY W SPRAWIE ZGODY UE NA PRZEDŁUŻENIA PROWADZENIA TZW. STUDIÓW POMOSTOWYCH DLA PIELĘ

Notatka ze spotkania Rady Społecznej Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 20 grudnia 2007 r.

W spotkaniu uczestniczył Tadeusz Wadas– członek Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Czytaj więcej: Notatka ze spotkania Rady Społecznej Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 20 grudnia 2007 r.