BIP NFZ

Notatka ze spotkania w dniu 20 maja 2009 roku Komisji ds. opieki długoterminowej

Czytaj więcej: Notatka ze spotkania w dniu 20 maja 2009 roku Komisji ds. opieki długoterminowej

Notatka

Notatka z spotkania w dniu 14.05.2009 r. przedstawicieli środowiska pielęgniarek i położnych z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia

 pobierz plik w formacie doc

Notatka z posiedzenia w dniu 19 maja 2009 roku Senackiej Komisji Zdrowia

Czytaj więcej: Notatka z posiedzenia w dniu 19 maja 2009 roku Senackiej Komisji Zdrowia

Notatka ze spotkania w Ministerstwie Zdrowia w dniu 18 maja 2009 roku


Czytaj więcej: Notatka ze spotkania w Ministerstwie Zdrowia w dniu 18 maja 2009 roku

III Kongres Naukowo-Szkoleniowy Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran

III Kongres Naukowo-Szkoleniowy Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran 21 - 24 października 2009 Bydgoszcz "Sztuka Leczenia Ran Przewlekłych"

Komunikat I

Karta zgłoszenia

Notatka

Notatka z posiedzenia Senackiej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej które odbyło się w dniu 3 marca 2009r.

 

 

W dniu 3 marca 2009 roku w Senacie RP odbyło się posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, tematyka posiedzenia dotyczyła „Sytuacji mieszkańców domów pomocy społecznej w zakresie zabezpieczenia świadczeń pielęgniarskich, należnych z tytułu ubezpieczenia społecznego oraz informacji Ministra Pracy i Polityki Społecznej w tej sprawie”.

Czytaj więcej: Notatka

Pismo

Pismo w sprawie wyjaśnienia kwestii w zakresie: czy położna bez względu na liczbę objętych opieką pacjentek może pracować tylko i wyłącznie w jednej przychodni, u jednego świadczeniodawcy?

 Pobierz załącznik w formacie (pdf)

Pisma


Pisma w sprawie działań Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie postanowień warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
 
Odpowiedź szefa Kancelarii prezesa Rady Mnistrów
Pobierz w formacie PDF

Pismo

Pismo Ministerstwa Zdrowia Podsekretarza Stanu Marka Habera w sprawie zbadania zarządzenia Prezesa NFZ nr 105/2008/DSOZ.  

Pobierz plik w formacie (pdf)

Pisma

Pisma w sprawie działań Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie postanowień warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Pismo do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Odpowiedź Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów