BIP NFZ

Notatka ze spotkania w Ministerstwie Zdrowia w dniu 18 maja 2009 roku


Czytaj więcej: Notatka ze spotkania w Ministerstwie Zdrowia w dniu 18 maja 2009 roku

III Kongres Naukowo-Szkoleniowy Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran

III Kongres Naukowo-Szkoleniowy Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran 21 - 24 października 2009 Bydgoszcz "Sztuka Leczenia Ran Przewlekłych"

Komunikat I

Karta zgłoszenia

Notatka

Notatka z posiedzenia Senackiej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej które odbyło się w dniu 3 marca 2009r.

 

 

W dniu 3 marca 2009 roku w Senacie RP odbyło się posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, tematyka posiedzenia dotyczyła „Sytuacji mieszkańców domów pomocy społecznej w zakresie zabezpieczenia świadczeń pielęgniarskich, należnych z tytułu ubezpieczenia społecznego oraz informacji Ministra Pracy i Polityki Społecznej w tej sprawie”.

Czytaj więcej: Notatka

Pismo

Pismo w sprawie wyjaśnienia kwestii w zakresie: czy położna bez względu na liczbę objętych opieką pacjentek może pracować tylko i wyłącznie w jednej przychodni, u jednego świadczeniodawcy?

 Pobierz załącznik w formacie (pdf)

Pisma


Pisma w sprawie działań Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie postanowień warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
 
Odpowiedź szefa Kancelarii prezesa Rady Mnistrów
Pobierz w formacie PDF

Pismo

Pismo Ministerstwa Zdrowia Podsekretarza Stanu Marka Habera w sprawie zbadania zarządzenia Prezesa NFZ nr 105/2008/DSOZ.  

Pobierz plik w formacie (pdf)

Pisma

Pisma w sprawie działań Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie postanowień warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Pismo do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Odpowiedź Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Pismo

Pismo Dyrektora Departamentu Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia Beaty Cholewki w sprawie wniosku o skrócenie studiów pomostowych dla absolwentów liceów medycznych.  

Pobierz plik w formacie (pdf)

Notatka ze spotkania w Centrali NFZ w Warszawie w dniu 17.02.2009r.

W dniu 17 lutego br. w Centrali NFZ w Warszawie odbyło się spotkanie Komisji                         ds. kontraktowania świadczeń zdrowotnych przy NRPiP z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia i NFZ w ramach kontynuacji rozmów w sprawie ustalenia zasad kontraktowania świadczeń w POZ od lipca 2009r.

Czytaj więcej: Notatka ze spotkania w Centrali NFZ w Warszawie w dniu 17.02.2009r.

Pismo

Pismo Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, stanowiące odpowiedź na stanowisko Komisji ds. Kontraktowania świadczeń zdrowotnych NRPiP z dnia 20 stycznia 2009 r.
 oraz pismo Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

Komunikat

Komunikat Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w sprawie obchodów Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek w 2009r.

Czytaj więcej: Komunikat

Rozporządzenie

Rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach wpisu do rejestrów indywidualnych praktyk pielęgniarek, położnych, indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarek, położnych i grupowych praktyk pielęgniarek, położnych

Czytaj więcej: Rozporządzenie

Konsultacje techniczne

Konsultacje techniczne w sprawie wniosku o skrócenie studiów pomostowych dla absolwentów liceów medycznych

Czytaj więcej: Konsultacje techniczne