BIP NFZ

Konsultacje techniczne

Konsultacje techniczne w sprawie wniosku o skrócenie studiów pomostowych dla absolwentów liceów medycznych

Czytaj więcej: Konsultacje techniczne

Decyzja

Decyzja Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w sprawie wycofania z obrotu i z używania termoforów gumowych i termoforów gumowych w pokrowcu

 Pobierz

Pismo Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

Pismo Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, stanowiące odpowiedź na stanowisko Komisji ds. Kontraktowania świadczeń zdrowotnych NRPiP z dnia 20 stycznia 2009 r.
 

Problemy i pytania

Wykaz problemów zgłoszonych przez Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych w zakresie kompetencji Głównego Inspektora Pracy i odpowiedź Głownego Inspektora Pracy na nie.

Problemy i pytania

Odpowiedzi PIP okregowe rady pielegniarek i poloznych.pdf

Informacja ze spotkania Komisji ds. kontraktowania świadczeń NRPiP w dniu 10 i 11 marca 2009 roku

Czytaj więcej: Informacja ze spotkania Komisji ds. kontraktowania świadczeń NRPiP w dniu 10 i 11 marca 2009 roku

Pismo

Odpowiedź Zastępcy Prezesa ds. Medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia Jacka Grabowskiego na pismo

NRPiP/XVII/195/08 dotyczące uwzględniania kosztów pracy pielęgniarki/położnej w wycenie Jednorodnych Grup Pacjentów.

NFZ 23.02.2009.pdf

Notatka

Notatka ze spotkania w Centrali NFZ w Warszawie w dniu 17.02.2009r.

Czytaj więcej: Notatka

Protokół

Protokół ze spotkania przedstawicieli Zarządu Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii w Departamencie Pielęgniarek i Położnych MZ w dniu 18.02.2009r.

Czytaj więcej: Protokół

Notatka

Notatka z Posiedzenia Sejmowej Komisji Zdrowia z dnia 19 lutego 2009 r.

Czytaj więcej: Notatka

Notatka

Notatka w sprawie limitu miejsc szkoleniowych dla pielęgniarek i położnych oraz kwoty dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego ze środków Funduszu Pracy w roku 2009

Czytaj więcej: Notatka

Notatka ze spotkania

Notatka ze spotkania w dniu 28.01.2009r. w Ministerstwie Zdrowia

                                                       Notatka ze spotkania

                                  w dniu 28.01.2009r. w Ministerstwie Zdrowia

 

W dniu 28.01.2009r. w Ministerstwie Zdrowia odbyło się spotkanie Komisji ds. kontraktowania świadczeń zdrowotnych przy NRPiP z przedstawicielami MZ i NFZ w ramach zapowiadanej kontynuacji rozmów w sprawie ustalenia zasad kontraktowania świadczeń w POZ od lipca 2009r.

Czytaj więcej: Notatka ze spotkania

Notatka

Notatka z roboczego spotkania Komisji ds. kontraktowania świadczeń zdrowotnych działającej przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych z przedstawicielami Departamentu Pielęgniarek i Położnych, które odbyło się w dniu 21 stycznia 2009 roku w Ministerstwie Zdrowia.

 Stanowisko Komisji ds. Kontraktowania świadczeń zdrowotnych NRPiP podjęte w dniu 20 stycznia 2009 roku

 Notatka

 

Pisma

Pisma w sprawie interpretacji przepisów prawa dotyczących pobierania przez pielęgniarki materiałów do badań diagnostycznych.

Odpowiedź Opinia Radcy prawnego Grażyny Filipowskiej-Kejny

 Pismo do Pana Henryka Owczarka Prezesa Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych