BIP NFZ

Stanowisko

Stanowisko Komitetu Rozwoju Człowieka Polskiej Akademii Nauk dotyczące profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami i działań niezbędnych dla poprawy jej jakości

 Pobierz plik w formacie (pdf)

Rozstrzygnięcie

Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego w sprawie wyboru uczelni uprawnionych do prowadzenia dla pielęgniarek i położnych studiów pomostowych, które rozpoczną się w 2009 r.

pobierz plik w formacie pdf
 

 

List otwarty Prezez NIPiP Elżbiety Buczkowskiej w sprawie mieszkańców Domów Pomocy Społecznej

Czytaj więcej: List otwarty Prezez NIPiP Elżbiety Buczkowskiej w sprawie mieszkańców Domów Pomocy Społecznej

Pismo

Pismo w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna

Pismo do dyrektorów Oddziałów Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia

Pismo do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Jacka Paszkiewicza

 

Pismo

Pismo w sprawie powołania Zespołu do Spraw Opracowania Sposobu Ustalenia Norm Zatrudnienia Pielęgniarek i Położnych w Zakładach Opieki Zdrowotnej

Pobierz plik w formacie (pdf)

Komunikat

Komunikat Ministerstwa Zdrowia w sprawie rozumienia pojęcia „w warunkach ostrego dyżuru” zawartego w pkt 24 załącznika nr 2 do ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. Nr 237, poz. 1656)


Czytaj więcej: Komunikat

Notatka ze spotkania w Ministerstwie Zdrowia w dniu 18 maja 2009 roku

Czytaj więcej: Notatka ze spotkania w Ministerstwie Zdrowia w dniu 18 maja 2009 roku

Notatka ze spotkania w dniu 20 maja 2009 roku Komisji ds. opieki długoterminowej

Czytaj więcej: Notatka ze spotkania w dniu 20 maja 2009 roku Komisji ds. opieki długoterminowej

Notatka

Notatka z spotkania w dniu 14.05.2009 r. przedstawicieli środowiska pielęgniarek i położnych z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia

 pobierz plik w formacie doc

Notatka z posiedzenia w dniu 19 maja 2009 roku Senackiej Komisji Zdrowia

Czytaj więcej: Notatka z posiedzenia w dniu 19 maja 2009 roku Senackiej Komisji Zdrowia