BIP NFZ

Pisma

Pisma w sprawie kwestii świadczeń pielęgniarskich

Pismo do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Pobierz odpowiedź Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Pismo

Pismo w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna

Pismo do dyrektorów Oddziałów Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia

Pismo do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Jacka Paszkiewicza

Stanowisko

Stanowisko Komitetu Rozwoju Człowieka Polskiej Akademii Nauk dotyczące profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami i działań niezbędnych dla poprawy jej jakości

 Pobierz plik w formacie (pdf)

Rozstrzygnięcie

Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego w sprawie wyboru uczelni uprawnionych do prowadzenia dla pielęgniarek i położnych studiów pomostowych, które rozpoczną się w 2009 r.

pobierz plik w formacie pdf
 

 

List otwarty Prezez NIPiP Elżbiety Buczkowskiej w sprawie mieszkańców Domów Pomocy Społecznej

Czytaj więcej: List otwarty Prezez NIPiP Elżbiety Buczkowskiej w sprawie mieszkańców Domów Pomocy Społecznej

Pismo

Pismo w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna

Pismo do dyrektorów Oddziałów Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia

Pismo do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Jacka Paszkiewicza

 

Pismo

Pismo w sprawie powołania Zespołu do Spraw Opracowania Sposobu Ustalenia Norm Zatrudnienia Pielęgniarek i Położnych w Zakładach Opieki Zdrowotnej

Pobierz plik w formacie (pdf)

Komunikat

Komunikat Ministerstwa Zdrowia w sprawie rozumienia pojęcia „w warunkach ostrego dyżuru” zawartego w pkt 24 załącznika nr 2 do ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. Nr 237, poz. 1656)


Czytaj więcej: Komunikat

Notatka ze spotkania w Ministerstwie Zdrowia w dniu 18 maja 2009 roku

Czytaj więcej: Notatka ze spotkania w Ministerstwie Zdrowia w dniu 18 maja 2009 roku

Notatka ze spotkania w dniu 20 maja 2009 roku Komisji ds. opieki długoterminowej

Czytaj więcej: Notatka ze spotkania w dniu 20 maja 2009 roku Komisji ds. opieki długoterminowej