BIP NFZ

Komunikat

Informuję, iż na stronie NFZ jest zamieszczony ważny komunikat dotyczący przedłużenia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej - zadaniowa forma finansowania.

Elżbieta BuczkowskaPrezes NRPiP

link do komunikatu...więcej

Stanowisko

Stanowisko nr 38
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 2 grudnia 2009 r.


w sprawie pilnego ogłoszenia konkursów ofert w przedmiocie pielęgniarskiej opieki długoterminowej

Czytaj więcej: Stanowisko

Informacja

Informacja w sprawie skrócenia studiów pomostowych dla pielęgniarek, absolwentów liceów medycznych

Informacja dostępna na strona Ministerstwa Zdrowia, pod adresem http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=m2111&ms=416&ml=pl&mi=0&...  więcej

Informator

Informator dla zakładów opieki zdrowotnej, indywidualnych i grupowych praktyk lekarskich i indywidualnych i grupowych praktyk pielęgniarek i położnych – Małoletnie w ciąży... więcej

Oświadczenie

Oświadczenie w sprawie propozycji włączenia kar pieniężnych do katalogu kar, które można orzec wobec pielęgniarki i położnej, do projektu nowelizacji ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych   ...więcej

Pismo

Pismo NRPiP z dnia 8 grudnia 2009 roku przesłane do Pani Krystyny Barbary Kozłowskiej – Rzecznika Praw Pacjenta, w sprawie wydania przez Ministra Zdrowia rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej.   ...więcej

Pismo

Pismo NRPiP z dnia 26.10.2009 r. do Pana Jacka Paszkiewicza - Prezesa NFZ dotyczące przekazania informacji o terminie ogłoszenia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej - w trybie konkursu ofert oraz odpowiedź Pana Zbigniewa Tetera - Zastępcy Prezesa NFZ ds. Służb Mundurowych z dnia 9 listopada 2009 r.

(...więcej)

Oświadczenie

Oświadczenie w sprawie propozycji włączenia kar pieniężnych do katalogu kar, które można orzec wobec pielęgniarki i położnej, do projektu nowelizacji ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych

(...więcej)

Komunikat

Komunikat w sprawie nakłaniania do korzystania z urlopu macierzyńskiego przed porodem

(...więcej)

Informacja

Informacja w sprawie skrócenia studiów pomostowych dla pielęgniarek, absolwentów liceów medycznych

Notatka

Ustalenia ze spotkania w dniu 9 listopada 2009 roku z samorządem zawodowym pielęgniarek i położnych, które odbyło się w Ministerstwie Zdrowia

Pobierz w formacie PDF

Pismo

Wspomnienie św Łukasza Ewangelisty patrona pracowników Służby Zdrowia  Pobierz plik w formacie (pdf)

Pismo

Pismo do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego z prośbą o spotkanie z Prezydium NRPiP  Pobierz plik w formacie (pdf)

Więcej artykułów…

  1. Pismo
  2. Pismo
  3. Pismo
  4. Pismo