BIP NFZ

Pismo

Pismo Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego do Pana Senatora Mieczysława Augustyna w sprawie rozwiązania zmiany oceny zapotrzebowania na opiekę długoterminową.

  ...więcej

Pismo

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

  ...więcej

Pismo

Pismo Ministerstwa Zdrowia w sprawie uregulowania przepisów dotyczących transportu przez pielęgniarkę materiału biologicznego pobranego w domu pacjenta

  ...więcej

Pismo

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na pismo w sprawie prośby o nowelizację rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

  ...więcej

Pismo

Odpowiedź Biura Rzecznia Praw Pacjenta na pismo w sprawie pilnego ogłoszenia ofert w przedmiocie pielęgniarskiej opieki długoterminowej w związku z likwidacją opieki pielęgniarskiej finansowanej metodą zadaniową w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

  ...więcej

Pismo

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia w sprawie pogarszającej się sytuacji w pielęgniarstwie, problemów zawodowo-społecznych pielęgniarek i położnych przekazanym do Ministra Zdrowia oraz innych kwestii dotyczących systemu ochrony zdrowia i opieki społecznej... więcej

Pismo

Pismo Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące wprowadzenia rozwiązań prawnych w zakresie nieodpłatnego użyczenia pielęgniarkom gabinetów pielęgniarskich w placówkach oświatowo-wychowawczych... więcej

Pismo

Odpowiedź Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie zapewnienia opieki pielęgniarskiej w ramach ubezpieczenia zdrowotnego... więcej

Pismo

Pismo z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie pilnego ogłoszenia konkursów ofert w przedmiocie pielęgniarskiej opieki długoterminowej ...więcej

Komunikat

Informuję, iż na stronie NFZ jest zamieszczony ważny komunikat dotyczący przedłużenia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej - zadaniowa forma finansowania.

Elżbieta BuczkowskaPrezes NRPiP

link do komunikatu...więcej

Stanowisko

Stanowisko nr 38
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 2 grudnia 2009 r.


w sprawie pilnego ogłoszenia konkursów ofert w przedmiocie pielęgniarskiej opieki długoterminowej

Czytaj więcej: Stanowisko

Informacja

Informacja w sprawie skrócenia studiów pomostowych dla pielęgniarek, absolwentów liceów medycznych

Informacja dostępna na strona Ministerstwa Zdrowia, pod adresem http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=m2111&ms=416&ml=pl&mi=0&...  więcej

Informator

Informator dla zakładów opieki zdrowotnej, indywidualnych i grupowych praktyk lekarskich i indywidualnych i grupowych praktyk pielęgniarek i położnych – Małoletnie w ciąży... więcej