BIP NFZ

Dokument NRPiP

Czy grozi nam niedobór pielęgniarek i położnych? - proszę, zapoznaj się z "Wstępną oceną zasobów kadrowych pielęgniarek i położnych w Polsce", dokumentem opracowanym przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych
  ...więcej

Stanowisko

STANOWISKO

 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

w Koszalinie

z dnia 29 czerwca 2010r.

 

 

 

Działając w imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie po zapoznaniu się z  treścią projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14.06.2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, wyrażamy stanowczy sprzeciw dotyczący określenia w §4, iż  ,,…sprawowanie opieki w oddziale szpitalnym przez jedną pielęgniarkę lub położną obejmuje nie więcej niż 20 pacjentów w ciągu jednej zmiany.’’

Czytaj więcej: Stanowisko

Notatka

Notatka z spotkania w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego które odbyło się w Departamencie Pielęgniarek i Położnych dnia 31 marca 2010 roku
Pobierz plik w formacie (pdf)   ...więcej

Notatka

Notatka ze spotkania w Ministerstwie Zdrowia z dnia 10.06.2010
 Pobierz plik w formacie (pdf)  ...więcej

List otwarty

List otwarty do kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Pobierz plik w formacie (pdf)   ...więcej

Apel

Apel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie pomocy finansowej dla pielęgniarek i położnych dotkniętych skutkami powodzi.
Pobierz plik w formacie (pdf)  ...więcej

Pismo

Pismo NRPiP do Pani Ewy Kopacz - Ministra Zdrowia , w sprawie zmiany wskaźnika mającego zastosowanie przy finansowaniu świadczeń pielegnacyjnych i opiekunczych w ramach opieki długoterminowej domowej oraz odpowiedź Pana Tomasza Pawlęgi - Dyrektora Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego w Ministerstwie Zdrowia na ww. pismo NRPiP.
 Pobierz plik w formacie (pdf)   ...więcej

Pismo

Pismo NRPiP do Jacka Paszkiewicza Prezesa NFZ - opinia NRPiP do projektu zmiany zarządzenia-opieka długoterminowa
Pobierz plik w formacie (pdf)  ...więcej

Informacja

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych przekazuje aktualną informację na temat stanu sprawy, wszczętej z wniosku Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych o podejrzeniu stosowania praktyk ograniczających konkurencję przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Warszawa, dn. 9 czerwca 2010 r.Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych przekazuje aktualną informację na temat stanu sprawy, wszczętej z wniosku Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych o podejrzeniu stosowania praktyk ograniczających konkurencję przez Naro  ...więcej

Pismo

Pismo Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie finansowania świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej.
Pismo do NFZOdpowiedź NFZ  ...więcej

Pismo

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek 2010 "Pielęgniarki dbają o jakość, służą społeczeństwu: Są liderami opieki długoterminowej"
Pobierz plik w formacie (pdf)  ...więcej

Stanowisko

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w sprawie czasu pracy przeznaczonego na raport pielęgniarski
  ...więcej

Notatka

Notatka z posiedzenia Sejmowej Komisji Zdrowia w dniu 6 kwietnia 2010
W porządku obrad były dwa tematy:Rozpatrzenie uchwały Senatu o stanowisku w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (druk nr 2904),Informacja na temat opieki pielęgnacyjnej w Domach Pomo  ...więcej

Więcej artykułów…

  1. Notatka
  2. Stanowisko
  3. Pisma
  4. Pismo