BIP NFZ

Stanowisko

Stanowisko Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego w sprawie używania rękawic ochronnych do wykonywania iniekcji podskórnych, śródskórnych i domięśniowych.
  ...więcej

Notatka

Notatka ze posiedzenia Sejmowej Komisji Zdrowia i Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej w dniu 21.09.2010r.
W dniu 21 września 2010 roku o godz. 15.30 odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Zdrowia i Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej w sprawie rozpatrzenia sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustaw  ...więcej

Notatka

Notatka z posiedzenia Sejmowej Komisji Zdrowia w dniu 7 października 2010 roku (nowelizacja ustawy o zoz)
W dniu 7 października 2010 roku odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Zdrowia oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, któremu przewodniczył Pan Bolesław Piecha i które poświecone było projektowi zmiany ustawy o zakładach opieki zdr  ...więcej

Notatka

Notatka z posiedzenia Sejmowej Komisji Zdrowia w dniu 6 października 2010 roku
W dniu 6 października 2010 roku odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Zdrowia poświęcone procedowaniu nad rządowymi projektami ustaw: o zawodach pielęgniarki i położnej (druk nr 3355) oraz o samorządzie pielęgniarek i położnych (druk nr 3356). W spotkan  ...więcej

Pismo

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia dotycząca stanowisk podjętych na posiedzeniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
  ...więcej

Pismo

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.
  ...więcej

Pismo

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia w sprawie nowelizacji rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych.
Pisma Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych   ...więcej

Pismo

Odpowiedź UOKiK na skargę Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych przekazuje aktualną informację na temat stanu sprawy, wszczętej z wniosku Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych o podejrzeniu stosowania praktyk ograniczających konkurencję przez Narodowy Fundusz Zdrowia.   ...więcej

Pismo

Wyniki kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli w zakresie systemu kształcenia oraz przygotowania do zawodów pielęgniarki, położnej i ratownika medycznego w latach 2006-2009
Pobierz plik   ...więcej

Dokument NRPiP

Czy grozi nam niedobór pielęgniarek i położnych? - proszę, zapoznaj się z "Wstępną oceną zasobów kadrowych pielęgniarek i położnych w Polsce", dokumentem opracowanym przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych
  ...więcej

Stanowisko

STANOWISKO

 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

w Koszalinie

z dnia 29 czerwca 2010r.

 

 

 

Działając w imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie po zapoznaniu się z  treścią projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14.06.2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, wyrażamy stanowczy sprzeciw dotyczący określenia w §4, iż  ,,…sprawowanie opieki w oddziale szpitalnym przez jedną pielęgniarkę lub położną obejmuje nie więcej niż 20 pacjentów w ciągu jednej zmiany.’’

Czytaj więcej: Stanowisko

Notatka

Notatka z spotkania w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego które odbyło się w Departamencie Pielęgniarek i Położnych dnia 31 marca 2010 roku
Pobierz plik w formacie (pdf)   ...więcej

Notatka

Notatka ze spotkania w Ministerstwie Zdrowia z dnia 10.06.2010
 Pobierz plik w formacie (pdf)  ...więcej

Więcej artykułów…

  1. List otwarty
  2. Apel
  3. Pismo
  4. Pismo