BIP NFZ

Notatka

Notatka służbowa dotycząca spotkania Zespołu do spraw opracowania zmian systemu organizacji podstawowej opieki zdrowotnej, w dniu 9 marca 2011r.
 Pobierz plik w formacie PDF

Notatka

Notatka ze spotkania z Ministrem Zdrowia Ewą Kopacz w dniu 24 marca 2011 r.
  ...więcej

Pismo

Pismo z dnia 23 marca 2011 roku, które Minister Zdrowia - Pani Ewa Kopacz złożyła dzisiaj na ręce Pani Prezes Elżbiety Buczkowskiej w sprawie podjęcia mediacji w konflikcie dotyczącym zawierania umów cywilno prawnych przez pielęgniarki, położne
  ...więcej

List otwarty

List otwarty dotyczący podjęcia debaty na temat problemów polskiego pielęgniarstwa i zaniedbań wynikających z ustawicznych reform systemu ochrony zdrowia i opieki społecznej
   ...więcej

List otwarty

List otwarty uczestników ogólnopolskiej konferencji szkoleniowej "Opieka pielęgniarska i położnicza w podstawowej opiece zdrowotnej - wczoraj, dziś i jutro, kierunki zmian" do Minister Zdrowia Ewy Kopacz
Galeria zdjęć 8 marca 2011 Galeria zdjęć 9 marca 2011   ...więcej

Pismo

Korespondencja w sprawie uznania kierunku Pielęgniarstwo za kierunek preferowany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Pismo Marka Habera Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia w sprawie przekazania stanowiska dotyczącego uznania kierunku Pielęgniarstwo za kierunek preferowany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  ...więcej

Pismo

Pismo Ministerstwa Zdrowia w sprawie ustalenia nowych kryteriów wyboru oferty na realizację umów w zakresie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej
Apel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia nowych kryteriów wyboru oferty na realizację umów w zakresie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej   ...więcej

Pismo

Pismo Ministerstwa Zdrowia w sprawie zwiększenia wartości rocznej stawki kapitacyjnej dla świadczeń pielęgniarki szkolnej.
Pobierz pismo w formacie PDF  ...więcej

Opinia

Opinia Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do standardów postępowania i procedur medycznych wykonywanych w zakładach opieki zdrowotnej z zakresu pielęgnowania w opiece długoterminowej, wnosi o odrzucenie ww. projektu.
Pobierz pismo w formacie PDF  ...więcej

Pismo

Odpowiedź Narodowego Funduszu Zdrowia na pisma oraz Apel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie ustalenia nowych kryteriów wyboru ofert na realizację umów w zakresie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej
Odpowiedź Narodowego Funduszu Zdrowia na pisma oraz Apel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie ustalenia nowych kryteriów wyboru ofert na realizację umów w zakresie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowejApel N  ...więcej

Opinia

Opinia 20% dodatku w SOR

Pielęgniarka Roku 2010

Konkurs "Pielęgniarka Roku 2010"

czytaj więcej...

Word

Pobierz kartę zgłoszeniową

PDF

Pobierz regulamin konkursu

 

Pismo

W sprawie wykonywania przez pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej w gabinecie poz, na pisemne zlecenie lekarza, autohemoterapii.
W związku z pytaniami kierowanymi do Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, w sprawie wykonywania przez pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej w gabinecie poz, na pisemne zlecenie lekarza, autohemoterapii, przedstawiamy opinię Pani Elżbiety Wiszniew  ...więcej

Więcej artykułów…

  1. Uwagi
  2. Stanowisko
  3. Notatka
  4. Notatka