BIP NFZ

Notatka

Notatka z posiedzenia Sejmowej Podkomisji Nadzwyczajnej Zdrowia w dniu 13.05.2011 r. w/s nowelizowanej ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych
W dniu 13 maja 2011 roku odbyło się posiedzenie Sejmowej Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowych projektów ustaw: o zawodach pielęgniarki i położnej (druk nr 3355) oraz o samorządzie pielęgniarek i położnych (druk nr 3356), któremu przewodniczy  ...więcej

Korespondencja

Korespondencja z Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie ujednoliconej na 2011 rok sprawozdawczości świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, w szczególności raportu statystycznego, stanowiącego podstawę rozliczeń i płatności za świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej.
  ...więcej

Notatka

Notatka z dnia 13 kwietnia 2011 r. ze spotkania Zespołu ds. opracowania zmian systemu organizacji podstawowej opieki zdrowotnej
W spotkaniu uczestniczyli  członkowie zespołu  oraz osoby zaproszone. Środowisko pielęgniarek i położnych reprezentowane było przez Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego Panią Barbarę Ostrzycką, Marię Matusiak – przedstawiciel  ...więcej

Komunikat

Komunikat do fachowych pracowników ochrony zdrowia dotyczący ograniczenia wskazań dla produktu leczniczego ZERIT® (stawudyna) ze względu na możliwe poważne działania niepożądane.
Treść komunikatu w formacie PDF    ...więcej

Pismo

Pismo Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej dotyczące listu otwartego w sprawie problemów polskiego pielęgniarstwa
Warszawa, dnia 29 marca 2011 r.PaniElżbieta BUCZKOWSKAPrezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i PołożnychSzanowna Pani Przewodnicząca,,Z upoważnienia przewodniczącego KP SLD, posła Grzegorza Napieralskiego uprzejmie dziękuję za przesłany list otwarty do Prezes  ...więcej

Stanowisko

STANOWISKO POLSKIEGO TOWARZYSTWA PIELĘGNIARSKIEGO w sprawie Działania organizacji pielęgniarskich na rzecz poprawy sytuacji społeczno-ekonomicznej pielęgniarek
Międzynarodowa Rada Pielęgniarek (ICN) oraz Narodowe Towarzystwa Pielęgniarskie (NNAs) zabiegają o takie środowisko pracy, które jest bezpieczne oraz zachęca do perfekcjonizmu w pielęgniarskiej praktyce. Pielęgniarki mają prawo do praktyki w środowisku, k  ...więcej

Notatka

Notatka służbowa dotycząca spotkania Zespołu do spraw opracowania zmian systemu organizacji podstawowej opieki zdrowotnej, w dniu 9 marca 2011r.
 Pobierz plik w formacie PDF

Notatka

Notatka ze spotkania z Ministrem Zdrowia Ewą Kopacz w dniu 24 marca 2011 r.
  ...więcej

Pismo

Pismo z dnia 23 marca 2011 roku, które Minister Zdrowia - Pani Ewa Kopacz złożyła dzisiaj na ręce Pani Prezes Elżbiety Buczkowskiej w sprawie podjęcia mediacji w konflikcie dotyczącym zawierania umów cywilno prawnych przez pielęgniarki, położne
  ...więcej

List otwarty

List otwarty dotyczący podjęcia debaty na temat problemów polskiego pielęgniarstwa i zaniedbań wynikających z ustawicznych reform systemu ochrony zdrowia i opieki społecznej
   ...więcej

List otwarty

List otwarty uczestników ogólnopolskiej konferencji szkoleniowej "Opieka pielęgniarska i położnicza w podstawowej opiece zdrowotnej - wczoraj, dziś i jutro, kierunki zmian" do Minister Zdrowia Ewy Kopacz
Galeria zdjęć 8 marca 2011 Galeria zdjęć 9 marca 2011   ...więcej

Pismo

Korespondencja w sprawie uznania kierunku Pielęgniarstwo za kierunek preferowany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Pismo Marka Habera Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia w sprawie przekazania stanowiska dotyczącego uznania kierunku Pielęgniarstwo za kierunek preferowany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  ...więcej

Pismo

Pismo Ministerstwa Zdrowia w sprawie ustalenia nowych kryteriów wyboru oferty na realizację umów w zakresie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej
Apel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia nowych kryteriów wyboru oferty na realizację umów w zakresie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej   ...więcej

Więcej artykułów…

  1. Pismo
  2. Opinia
  3. Pismo
  4. Opinia