BIP NFZ

Komunikat

Komunikat dotyczący nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie wyboru świadczeniodawcy podstawowej opieki zdrowotnej

czytaj więcej...

Stanowisko

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w sprawie zapotrzebowania na umiejętności i kompetencje poszczególnych profesjonalistów ochrony zdrowia
  ...więcej

Stanowisko

STANOWISKO POLSKIEGO TOWARZYSTWA PIELĘGNIARSKIEGO w sprawie umów cywilno-prawnych zawieranych przez pielęgniarki
  ...więcej

Stanowisko

STANOWISKO POLSKIEGO TOWARZYSTWA PIELĘGNIARSKIEGO w sprawie zasad podnoszenia i przemieszczania pacjentów
  ...więcej

Stanowisko

STANOWISKO POLSKIEGO TOWARZYSTWA PIELĘGNIARSKIEGO Odpady medyczne – rola pielęgniarek i pielęgniarstwa
  ...więcej

Opracowanie

Opracowanie i wdrożenie programów kształcenia z zakresu medycyny i farmacji metodą e-learning na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi
  ...więcej

Pismo

Odpowiedzi na postulaty zgłoszone podczas debaty zorganizowanej w dniu 19 maja 2011r. przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych z udziałem stowarzyszeń i organizacji zrzeszających pielęgniarki i położne.
  ...więcej

Pismo

Pismo skierowane do Jacka Paszkiewicz Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące podjęcia działań zmierzających do zmiany wskaźnika korygującego wartość osobodnia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej dla pacjentów przebywających pod tym samym adresem zamieszkania z 0,4 na 0,5
  ...więcej

Stop Zakażeniom Szpitalnym

Stop Zakażeniom Szpitalnym
  ...więcej

Pismo

Pismo Ministerstwa Zdrowia w sprawie pobierania opłaty skarbowej za dokonanie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz za wydanie zaświadczenia o wpisie.
  ...więcej

Pismo

Pismo Ministerstwa zdrowia w sprawie zapytań związanych z wejściem w życie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
Pismo   ...więcej

Pismo

"Realizacja profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami" dokument przedstawiony na posiedzeniu Zespołu Koordynacyjnego Narodowego Programu Zdrowia 2007-2015, które odbyło się w dniu 4 lipca 2011 roku, w Ministerstwie Zdrowia.
  ...więcej

Studia podyplomowe

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie zaprasza na bezpłatne studia podyplomowe
  ...więcej