BIP NFZ

Notatka

Notatka z posiedzenia, w dniu 12 września 2012 roku Sejmowej Komisji Zdrowia
W dniu 11 września 2012 roku odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Zdrowia. Tematem posiedzenia było:1) rozpatrzenie informacji na temat realizacji świadczeń w zakresie okulistyki,2) rozpatrzenie projektu dezyderatu Komisji w sprawie przeprowadzenia zmi  ...więcej

Notatka

Notatka z posiedzenia Sejmowej Komisji Zdrowia z dnia 25 lipca 2012r
W dniu 25 lipca 2012r o godzinie 13,30 odbyło się wspólne posiedzenie Sejmowej Komisji Zdrowia z Komisją Skarbu Państwa.Temat  posiedzenia- „Prywatyzacja polskich uzdrowisk”Zgodnie z porządkiem posiedzenia Komisji informację nt. prywatyzacji U  ...więcej

Notatka

Notatka z posiedzenia Sejmowej Komisji Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r
Tematem posiedzenia  Sejmowej Komisji Zdrowia była zmiana do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych .Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji  Bolesław Piecha .Sprawozdanie dotyczące  zmian do ustawy  przedstawił  ...więcej

Pismo

Pismo Ministerstwa Zdrowia w sprawie pielęgniarek szkolnych czytaj dalej.....

Pisma

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie - dokument „Deklaracji poparcia Dyrektywy 2012/32/UE” + Podsumowanie Ogólnopolskiego Kongresu Ekspozycji Zawodowej „Dbając o Zdrowie – narażają zdrowie”
Szanowni Państwo, 19 kwietnia 2012 roku odbył się pierwszy Ogólnopolski Kongres Ekspozycji Zawodowej „Dbając o Zdrowie – narażają zdrowie”, którego organizatorem było Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie. Spotkanie ekspertów z lekarzami, p  ...więcej

Pisma

Pisma w sprawie zapisów umożliwiających obniżenie wieku emerytalnego dla pielęgniarek zatrudnionych w systemie pracy zmianowej i wykonujących pracę zmianową w porze nocnej o 1 miesiąc za każde 3 miesiące przepracowane w takiej organizacji pracy
  ...więcej

List

 

Szanowna Pani Przewodnicząca

Szanowni Państwo

 

            Dane mi było od 1992r organizować struktury zakładowe i regionalne OZZPiP,
a w latach 1995-2005 pełnić funkcję I Przewodniczącej Zarządu Krajowego i działać na rzecz naszych zawodów.

Obecnie nadal działam dla dobra pielęgniarek i położnych oraz pacjentów, pełnię społecznie funkcję wiceprezesa Fundacji Pracy i Ochrony Zdrowia Almach. Od zawsze marzyłam zrobić coś więcej dla naszego środowiska, bo wiem, że nasze koleżanki i koledzy – renciści, emeryci, potrzebują naszej pomocy.

            Od września 2012r w urokliwej miejscowości Tylmanowa rozpocznie się adaptacja wnętrz budynku przeznaczonego przez Fundację, którą reprezentuję na I Pielęgniarski Dom Seniora na około 70-80 osób. Nasze koleżanki z terenu całego kraju będą mogły zamieszkać w nim czasowo bądź na stałe.

            Zwracam się do Pani Przewodniczącej oraz Członków Okręgowej Izby
o upowszechnienie informacji o Domu Seniora na swoim terenie oraz zamieszczenie jej na stronie internetowej Waszej Organizacji.

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z ofertą Fundacji na stronie www.fundacja-almach.org.pl lub bezpośrednio u mnie – numer 601256845.

 

                                                                       z Koleżeńskim pozdrowieniem

                                                                               Bożena Banachowicz

 

PS. W imieniu fundacji wystąpiłam do potencjalnych sponsorów oczekując na dobre i wielkie serce na rzecz naszego środowiska. Organizacji oraz koleżankom i kolegom, którzy zechcą wspomóc Nasz Dom za przysłowiową złotówkę – dziękuję. Darczyńców Fundacja za ich zgodą umieści na stronie internetowej www.fundacja-almach.org.pl oraz w Księdze Pamiątkowej Domu Seniora.

Pismo

Odpowiedź Pana Jacka Paszkiewicza, Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, datowanego na dzień 1 czerwca 2012r. Powyższe pismo stanowi odpowiedź na Apel NRPiP z dnia 28 marca 2012r. - pobierz

Apel

Apel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany wskaźnika korygującego z 0,4 na 0,5 w pielęgniarskiej opiece długoterminowej - pobierz

Komunikat

Komunikat w sprawie szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowanie w roku 2012 r. ze środków Funduszu Pracy

Pobierz PDF

Notatka

Notatka ze spotkania w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w dniu 18.04.2012 roku
Spotkanie odbyło się w wyniku ustaleń w dniu 28.03.2012 roku podjętych w Ministerstwie Zdrowia pomiędzy Premierem RP a przedstawicielami Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i Położnych i Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Po  ...więcej

Pismo

Pismo Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych w sprawie wykonywania badań laboratoryjnych u hospitalizowanych pacjentów na aparatach diagnostycznych

Pobierz pismo

Pobierz opinię

Konkurs

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie ogłasza

II OGÓLNOPOLSKI KONKURS

dla studentów

na Najlepszy Film Promujący Zawód Pielęgniarki w Polsce

czytaj więcej...