BIP NFZ

Konkurs literacki

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych informuje, że razem
z Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych organizuje dla młodzieży w wieku 13-18 lat, ogólnopolski konkurs literacki „Pielęgniarka i położna wczoraj i dziś”.

czytaj więcej...

Oferta

Agencja Usług Oświatowych „OMNIBUS” Sp. z o.o.
 zaprasza wszystkie chętne pielęgniarki  oraz wszystkich chętnych pielęgniarzy do wzięcia udziału
w specjalizacji w dziedzinie
PIELĘGNIARSTWA  ZACHOWAWCZEGO  DLA PIELĘGNIAREK

czytaj więcej...

Oferta

Agencja Usług Oświatowych „OMNIBUS” Sp. z o.o.
 zaprasza wszystkie chętne pielęgniarki do wzięcia udziału
w specjalizacji w dziedzinie
PIELĘGNIARSTWA  KARDIOLOGICZNEGO  DLA PIELĘGNIAREK

czytaj więcej...

Oferta

Agencja Usług Oświatowych „OMNIBUS” Sp. z o.o.
 zaprasza wszystkie chętne pielęgniarki oraz wszystkich chętnych pielęgniarzy do wzięcia udziału
w specjalizacji w dziedzinie
PIELĘGNIARSTWA  CHIRURGICZNEGO  DLA PIELĘGNIAREK

czytaj więcej...

Notatka

Notatka ze spotkania w Ministerstwie Zdrowia w sprawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami.
  W spotkaniu udział wzięli ze strony Ministerstwa Zdrowia: Bartosz Arłukowicz – Minister Zdrowia Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu w MZ Beata Cholewka Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych Jolanta Skolimowska Zastępca Dyrek  ...więcej

Pismo

Pismo skierowane do Pana Bartosza Arłukowicza Ministra Zdrowia w sprawie nowelizacji Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2012 r. poz. 1545).
NIPIP-NRPiP-DM.0025.5.2013Warszawa, 16 stycznia 2013 r. Pan Bartosz Arłukowicz Minister Zdrowia Szanowny Panie Ministrze, W imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych apeluję o pilną nowelizację Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 20  ...więcej

Komunikat

Spotkanie z Ministrem Zdrowia - czytaj więcej...

Komunikat

 

WAŻNY KOMUNIKAT

kolejne zmiany w ustawie z dnia 15 kwietnia 2012 r. o działalności leczniczej(Dz.U. Nr 112, poz.654 z późn.zm.)

Z dniem 30 czerwca 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 czerwca 2012 r. o zmianie  ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2012.742).

Zgodnie z art. 1 pkt 49 i 50 w/w ustawy, terminy:

1)    dostosowania działalności prowadzonej przez osoby wykonujące zawód w ramach praktyk zawodowych do przepisów ustawy o działalności leczniczej 
oraz
2)    zmiany wpisów w rejestrach podmiotów wykonujących działalność leczniczą  wolnych od opłat

zostały przedłużone do dnia 31 grudnia 2012 r.

Czytaj więcej: Komunikat

Pismo

Pismo z dnia 20.12.2012

Pismo

Odpowiedź Pani Beaty Cholewka, Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia na pismo z 14 września 2012r.

Pobierz pismo

Pismo

Pismo z 14.09.2012r. z prośbą o zajęcie stanowiska, czy praca pielęgniarek zatrudnionych w oddziałach intensywnej terapii i anestezjologii, które nie pracują na bloku operacyjnym może być uznana za pracę o szczególnym charakterze w rozumieniu ustawy o emeryturach pomostowych.

Pobierz pismo

Studia podyplomowe

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie zaprasza na
studia podyplomowe „Nowoczesne zarządzanie w ochronie zdrowia”.

pobierz więcej informacji

Czytaj więcej: Studia podyplomowe

Więcej artykułów…

  1. Projekty
  2. Projekty
  3. Projekty
  4. Projekty