BIP NFZ

Pismo

Pismo z 14.09.2012r. z prośbą o zajęcie stanowiska, czy praca pielęgniarek zatrudnionych w oddziałach intensywnej terapii i anestezjologii, które nie pracują na bloku operacyjnym może być uznana za pracę o szczególnym charakterze w rozumieniu ustawy o emeryturach pomostowych.

Pobierz pismo

Studia podyplomowe

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie zaprasza na
studia podyplomowe „Nowoczesne zarządzanie w ochronie zdrowia”.

pobierz więcej informacji

Czytaj więcej: Studia podyplomowe

Projekty

 

Uprzejmie informuję, że na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia, pod adresem: www.nfz.gov.pl; link-projekty zarządzeń, został zamieszczony:

- projekt Zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z ww. projektem i przesłanie uwag na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 29 października 2012r.

 

- projekt zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna na rok 2012 i lata następne. 

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z ww. projektem i przesłanie uwag na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia  5 listopada 2012r.

 

OIPiP Koszalin

Projekty

 

Uprzejmie proszę o zaopiniowanie projektów zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia w zakładce Legislacja:

1)      rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie utworzenia Krajowego Rejestru Nowotworów,

2)      rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych

 

– w terminie do dnia 29 października 2012 roku, oraz przesłanie ewentualnych uwag na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

OIPiP Koszalin

Projekty

 

Uprzejmie informuję, że na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia w zakładce Legislacja zostały umieszczone projekty: 

 

1). projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej,

 

2). Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu oraz sposobu przekazywania danych dotyczących osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym i płatników składek oraz osób pobierających zasiłki przyznane na podstawie przepisów o ubezpieczeniu chorobowym lub wypadkowym, ubiegających się o przyznanie emerytury lub renty z ubezpieczeń społecznych oraz pracowników korzystających z urlopu bezpłatnego,

 

Proszę o przesłanie ewentualnych uwag na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  w terminie do dnia 8 listopada 2012 r.

OIPiP Koszalin

Projekt rozporządzenia

Informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia w zakładce Legislacja umieszczony został projekt rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia w sprawie wykazu zakażeń i chorób zakaźnych występujących wśród żołnierzy, funkcjonariuszy i pracowników jednostek oraz osób objętych zakresem działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Wojskowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSW, Inspekcji Weterynaryjnej, Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej i Inspekcji Ochrony Środowiska. Prosimy o przesłanie uwag w terminie do dnia 26 września 2012 roku na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rekomendacje

Rekomendacje polskich ekspertów ws. szczepień przeciw grypie 2012/2013
 
  ...więcej

"Zdrowy przedszkolak"

Rusza program "Zdrowy przedszkolak"
 
  ...więcej

Informacja

Informacja Prezesa Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych o zmuszaniu osób wykonujących zawód pielęgniarki do wykonywania badań laboratoryjnych, stanowiących czynności diagnostyki laboratoryjnej.
  ...więcej

Notatka

Notatka z posiedzenia Komisji Zdrowia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, które odbyło się w dniu 29 sierpnia 2012 roku
Posiedzenie na temat: Sprawozdania z realizacji Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych w roku 2011 oraz przyjętego przez Radę Ministrów Harmonogramu zadań wykonanych w ramach programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób no  ...więcej

Więcej artykułów…

  1. Notatka
  2. Notatka
  3. Notatka
  4. Pismo