BIP NFZ

Oferta

Agencja Usług Oświatowych „OMNIBUS” Sp. z o.o.
 zaprasza wszystkie chętne pielęgniarki oraz wszystkich chętnych pielęgniarzy do wzięcia udziału
w specjalizacji w dziedzinie
PIELĘGNIARSTWA  CHIRURGICZNEGO  DLA PIELĘGNIAREK

czytaj więcej...

Notatka

Notatka ze spotkania w Ministerstwie Zdrowia w sprawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami.
  W spotkaniu udział wzięli ze strony Ministerstwa Zdrowia: Bartosz Arłukowicz – Minister Zdrowia Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu w MZ Beata Cholewka Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych Jolanta Skolimowska Zastępca Dyrek  ...więcej

Pismo

Pismo skierowane do Pana Bartosza Arłukowicza Ministra Zdrowia w sprawie nowelizacji Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2012 r. poz. 1545).
NIPIP-NRPiP-DM.0025.5.2013Warszawa, 16 stycznia 2013 r. Pan Bartosz Arłukowicz Minister Zdrowia Szanowny Panie Ministrze, W imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych apeluję o pilną nowelizację Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 20  ...więcej

Komunikat

Spotkanie z Ministrem Zdrowia - czytaj więcej...

Komunikat

 

WAŻNY KOMUNIKAT

kolejne zmiany w ustawie z dnia 15 kwietnia 2012 r. o działalności leczniczej(Dz.U. Nr 112, poz.654 z późn.zm.)

Z dniem 30 czerwca 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 czerwca 2012 r. o zmianie  ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2012.742).

Zgodnie z art. 1 pkt 49 i 50 w/w ustawy, terminy:

1)    dostosowania działalności prowadzonej przez osoby wykonujące zawód w ramach praktyk zawodowych do przepisów ustawy o działalności leczniczej 
oraz
2)    zmiany wpisów w rejestrach podmiotów wykonujących działalność leczniczą  wolnych od opłat

zostały przedłużone do dnia 31 grudnia 2012 r.

Czytaj więcej: Komunikat

Pismo

Pismo z dnia 20.12.2012

Pismo

Odpowiedź Pani Beaty Cholewka, Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia na pismo z 14 września 2012r.

Pobierz pismo

Pismo

Pismo z 14.09.2012r. z prośbą o zajęcie stanowiska, czy praca pielęgniarek zatrudnionych w oddziałach intensywnej terapii i anestezjologii, które nie pracują na bloku operacyjnym może być uznana za pracę o szczególnym charakterze w rozumieniu ustawy o emeryturach pomostowych.

Pobierz pismo

Studia podyplomowe

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie zaprasza na
studia podyplomowe „Nowoczesne zarządzanie w ochronie zdrowia”.

pobierz więcej informacji

Czytaj więcej: Studia podyplomowe

Projekty

 

Uprzejmie informuję, że na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia, pod adresem: www.nfz.gov.pl; link-projekty zarządzeń, został zamieszczony:

- projekt Zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z ww. projektem i przesłanie uwag na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 29 października 2012r.

 

- projekt zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna na rok 2012 i lata następne. 

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z ww. projektem i przesłanie uwag na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia  5 listopada 2012r.

 

OIPiP Koszalin

Projekty

 

Uprzejmie proszę o zaopiniowanie projektów zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia w zakładce Legislacja:

1)      rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie utworzenia Krajowego Rejestru Nowotworów,

2)      rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych

 

– w terminie do dnia 29 października 2012 roku, oraz przesłanie ewentualnych uwag na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

OIPiP Koszalin