BIP NFZ

Pismo

Pismo dotyczące współpracy przy projekcie realizowanym przez Centrum Medyczne Kształcenia  Podyplomowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Wsparcie systemu ratownictwa medycznego poprzez kształcenie zawodowe lekarzy, ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych"

Pobierz pismo

Notatka

Notatka ze spotkania w ZZP przy Ministrze Zdrowia w dniu 22 maja 2013 roku

czytaj więcej...

Szkolenie specjalizacyjne

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy rozpoczyna ostatnią edycję szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa nefrologicznego. Pierwsze zajęcia odbędą się 24-26.06.2013r., kolejne zaplanowane zostaną po wakacjach w trybie piątek-niedziela. Całkowity koszt specjalizacji wyniesie 4.000 zł.

czytaj więcej...

Projekt rozporządzenia

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne.

czytaj więcej...

Komunikat

Kto nam zapewni opiekę medyczną?

czytaj więcej...

Komunikat

Komunikat Ministerstwa Zdrowia w sprawie szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowanie w roku 2013 r. ze środków Funduszu Pracy

czytaj więcej...

Pismo

Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki - w związku
z licznymi doniesieniami związanymi z ogólnopolskimi praktykami, mającymi na celu uzupełnianie kadry pielęgniarskiej w oddziałach szpitalny poprzez przesunięcia pielęgniarek anestezjologicznych

Czytaj więcej: Pismo

Oświadczenie

Oświadczenie Prezesa NRPiP oraz Przewodniczącej OZZPiP dotyczące rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędącymi przedsiębiorcami

Czytaj więcej: Oświadczenie

Pismo

Pismo Podsekretarza Stanu - Pana Aleksandra Soplińskiego

Stanowisko

Stanowisko nr 14 ws. norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych

Pismo

Wyniki kontroli funkcjonowania nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

czytaj więcej...

Stanowisko

Stanowisko ws. reorganizacji samorządu pielęgniarek i położnych - pobierz

Pismo

Pismo NRPiP skierowane do Aleksandra Soplińskiego na temat kierunków zmian w POZ od czerwca 2013 r.

Czytaj więcej: Pismo