BIP NFZ

Informacja prasowa

Uprzejmie informuję, że na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia, pod adresem: www.nfz.gov.pl : ważne informacje, zamieszczona jest informacja prasowa z dnia 27 czerwca 2013r., dotycząca „podsumowania funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej w 2012r. ze szczególnym uwzględnieniem aktywności lekarzy POZ w realizacji świadczeń oraz skutków wprowadzenia 1 stycznia 2013 r. systemu elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ)”.

Odpowiedzi na stanowiska i apele

Odpowiedzi na stanowiska i apele - zaktualizowane

Czytaj więcej: Odpowiedzi na stanowiska i apele

Pismo

Narodowy Program Opieki Długoterminowej

czytaj więcej...

Dla pielęgniarek

Szanowni Państwo, Zwracam się do Państwa w związku z projektem „Program oceny diagnostyki, leczenia i kosztów u chorych z niewydolnością serca, w losowo wybranych jednostkach lecznictwa otwartego i zamkniętego o różnym poziomie referencyjności – Część II”, finansowanym z grantu Narodowego Centrum Nauki. Jest to... czytaj dalej

Wykład

Wykład dla pielęgniarek "Ospa wietrzna: co pielęgniarka musi wiedzieć o powikłaniach?"

czytaj więcej...

Pismo

Pismo dotyczące współpracy przy projekcie realizowanym przez Centrum Medyczne Kształcenia  Podyplomowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Wsparcie systemu ratownictwa medycznego poprzez kształcenie zawodowe lekarzy, ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych"

Pobierz pismo

Notatka

Notatka ze spotkania w ZZP przy Ministrze Zdrowia w dniu 22 maja 2013 roku

czytaj więcej...

Szkolenie specjalizacyjne

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy rozpoczyna ostatnią edycję szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa nefrologicznego. Pierwsze zajęcia odbędą się 24-26.06.2013r., kolejne zaplanowane zostaną po wakacjach w trybie piątek-niedziela. Całkowity koszt specjalizacji wyniesie 4.000 zł.

czytaj więcej...

Projekt rozporządzenia

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne.

czytaj więcej...

Komunikat

Kto nam zapewni opiekę medyczną?

czytaj więcej...

Komunikat

Komunikat Ministerstwa Zdrowia w sprawie szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowanie w roku 2013 r. ze środków Funduszu Pracy

czytaj więcej...