BIP NFZ

Pismo

Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki - w związku
z licznymi doniesieniami związanymi z ogólnopolskimi praktykami, mającymi na celu uzupełnianie kadry pielęgniarskiej w oddziałach szpitalny poprzez przesunięcia pielęgniarek anestezjologicznych

Czytaj więcej: Pismo

Oświadczenie

Oświadczenie Prezesa NRPiP oraz Przewodniczącej OZZPiP dotyczące rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędącymi przedsiębiorcami

Czytaj więcej: Oświadczenie

Pismo

Pismo Podsekretarza Stanu - Pana Aleksandra Soplińskiego

Stanowisko

Stanowisko nr 14 ws. norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych

Pismo

Wyniki kontroli funkcjonowania nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

czytaj więcej...

Stanowisko

Stanowisko ws. reorganizacji samorządu pielęgniarek i położnych - pobierz

Pismo

Pismo NRPiP skierowane do Aleksandra Soplińskiego na temat kierunków zmian w POZ od czerwca 2013 r.

Czytaj więcej: Pismo

Konkurs literacki

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych informuje, że razem
z Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych organizuje dla młodzieży w wieku 13-18 lat, ogólnopolski konkurs literacki „Pielęgniarka i położna wczoraj i dziś”.

czytaj więcej...

Oferta

Agencja Usług Oświatowych „OMNIBUS” Sp. z o.o.
 zaprasza wszystkie chętne pielęgniarki  oraz wszystkich chętnych pielęgniarzy do wzięcia udziału
w specjalizacji w dziedzinie
PIELĘGNIARSTWA  ZACHOWAWCZEGO  DLA PIELĘGNIAREK

czytaj więcej...

Oferta

Agencja Usług Oświatowych „OMNIBUS” Sp. z o.o.
 zaprasza wszystkie chętne pielęgniarki do wzięcia udziału
w specjalizacji w dziedzinie
PIELĘGNIARSTWA  KARDIOLOGICZNEGO  DLA PIELĘGNIAREK

czytaj więcej...

Oferta

Agencja Usług Oświatowych „OMNIBUS” Sp. z o.o.
 zaprasza wszystkie chętne pielęgniarki oraz wszystkich chętnych pielęgniarzy do wzięcia udziału
w specjalizacji w dziedzinie
PIELĘGNIARSTWA  CHIRURGICZNEGO  DLA PIELĘGNIAREK

czytaj więcej...

Notatka

Notatka ze spotkania w Ministerstwie Zdrowia w sprawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami.
  W spotkaniu udział wzięli ze strony Ministerstwa Zdrowia: Bartosz Arłukowicz – Minister Zdrowia Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu w MZ Beata Cholewka Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych Jolanta Skolimowska Zastępca Dyrek  ...więcej

Pismo

Pismo skierowane do Pana Bartosza Arłukowicza Ministra Zdrowia w sprawie nowelizacji Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2012 r. poz. 1545).
NIPIP-NRPiP-DM.0025.5.2013Warszawa, 16 stycznia 2013 r. Pan Bartosz Arłukowicz Minister Zdrowia Szanowny Panie Ministrze, W imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych apeluję o pilną nowelizację Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 20  ...więcej

Więcej artykułów…

  1. Komunikat
  2. Komunikat
  3. Pismo
  4. Pismo