BIP NFZ

Szkolenie specjalizacyjne

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy rozpoczyna ostatnią edycję szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa nefrologicznego. Pierwsze zajęcia odbędą się 24-26.06.2013r., kolejne zaplanowane zostaną po wakacjach w trybie piątek-niedziela. Całkowity koszt specjalizacji wyniesie 4.000 zł.

czytaj więcej...

Projekt rozporządzenia

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne.

czytaj więcej...

Komunikat

Kto nam zapewni opiekę medyczną?

czytaj więcej...

Komunikat

Komunikat Ministerstwa Zdrowia w sprawie szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowanie w roku 2013 r. ze środków Funduszu Pracy

czytaj więcej...

Pismo

Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki - w związku
z licznymi doniesieniami związanymi z ogólnopolskimi praktykami, mającymi na celu uzupełnianie kadry pielęgniarskiej w oddziałach szpitalny poprzez przesunięcia pielęgniarek anestezjologicznych

Czytaj więcej: Pismo

Oświadczenie

Oświadczenie Prezesa NRPiP oraz Przewodniczącej OZZPiP dotyczące rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędącymi przedsiębiorcami

Czytaj więcej: Oświadczenie

Pismo

Pismo Podsekretarza Stanu - Pana Aleksandra Soplińskiego

Stanowisko

Stanowisko nr 14 ws. norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych

Pismo

Wyniki kontroli funkcjonowania nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

czytaj więcej...

Stanowisko

Stanowisko ws. reorganizacji samorządu pielęgniarek i położnych - pobierz

Pismo

Pismo NRPiP skierowane do Aleksandra Soplińskiego na temat kierunków zmian w POZ od czerwca 2013 r.

Czytaj więcej: Pismo

Konkurs literacki

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych informuje, że razem
z Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych organizuje dla młodzieży w wieku 13-18 lat, ogólnopolski konkurs literacki „Pielęgniarka i położna wczoraj i dziś”.

czytaj więcej...

Oferta

Agencja Usług Oświatowych „OMNIBUS” Sp. z o.o.
 zaprasza wszystkie chętne pielęgniarki  oraz wszystkich chętnych pielęgniarzy do wzięcia udziału
w specjalizacji w dziedzinie
PIELĘGNIARSTWA  ZACHOWAWCZEGO  DLA PIELĘGNIAREK

czytaj więcej...

Więcej artykułów…

  1. Oferta
  2. Oferta
  3. Notatka
  4. Pismo