BIP NFZ

Informacja

Pielęgniarki ocaliły opiekę długoterminową - czytaj więcej...

Obwieszczenie Ministra Zdrowia

Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie limitów miejsc szkoleniowych dla pielęgniarek i położnych oraz kwoty dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego w 2014 r. - czytaj...

Rozporządzenie

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne - czytaj...

Informacja

Pielęgniarki krytycznie o zmianie wycen NFZ - czytaj więcej...

Informacja

Informacja dotycząca spotkania w Ministerstwie Zdrowia - czytaj więcej...

Stanowiska

Stanowiska Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 4 grudnia 2013 r.

Czytaj więcej: Stanowiska

Informacja

Propozycje zmian do zarządzenia Prezesa NFZ od 1 stycznia 2014 r. - czytaj więcej...

Informacja

Fragment Stenogramu z 53 posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 6 listopada 2013 r. - czytaj więcej...

Notatka

Notatka ze spotkania przedstawicieli MZ z przedstawicielami NRPiP, OZZPiP, ZPP, PRP, Kady Kierowniczej podmiotów leczniczych i Naczelnymi Pielęgniarkami dotyczącego rozporządzenia MZ z dnia 28.12.2012 w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych - czytaj więcej...

Notatka

Notatka z posiedzenia Sejmowej Komisji Zdrowia z dnia 23 października 2013 roku - czytaj więcej...

Informacja

Ważniejsze zmiany w dyrektywie 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ws. Uznawania Kwalifikacji Zawodowych - czytaj więcej...

Informacja

Kiedy system eWUŚ może uznać nas za nieubezpieczonych - czytaj więcej...

Informacja

Rozwój zawodowy w pielęgniarstwie. Czy możliwy jest rozwój zawodowy w pielęgniarstwie? Jak go planować? Kto powinien tworzyć plany rozwoju zawodowego w pielęgniarstwie? - czytaj więcej...