BIP NFZ

Stanowisko

Stanowisko nr 3 w sprawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego - czytaj więcej...

Stanowisko

Stanowisko Nr 4 w sprawie sytuacji pielęgniarek i pielęgniarzy systemu ratownictwa medycznego - czytaj więcej...

Opinia

Opinia dotycząca problemu nieuzasadnionego dokarmiania zdrowych noworodków sztucznymi mieszankami z 25.04.2013 r. - czytaj więcej...

Opinia

Opinia w sprawie kompetencji i zakresu pracy położnych oraz oddziałów szpitalnych, w których mogą być zatrudnione z dnia 9.08.2013 r. - czytaj więcej...

Informacja

Kim jest pielęgniarka, położna w opiece zdrowotnej? - czytaj więcej...

Podziękowanie

Podziękowanie Krajowego Związku Pracodawców Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej za współpracę dotyczącą opieki długoterminowej - czytaj więcej...

Akty prawne

Nowa akty prawne - czytaj więcej...

Informacja

Wyroby medyczne wydawane na zlecenie przez: osoby uprawnione oraz pielęgniarki i położne - czytaj więcej...

Informacja

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/55/UE z dnia 20 listopada 2013 r. - czytaj więcej...

Informacja

Rekomendowana przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych Pani dr n. o zdrowiu Mariola Rybka, z dniem dzisiejszym (2.01.2014), powołana została przez Ministra Zdrowia na stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych - czytaj więcej...

Informacja

Chronologia prac NRPiP nad projektem Zarządzenia Prezesa Narodowego Funudszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej - czytaj więcej...

Wywiad

Wywiad z Wiceprezes NRPiP Teresą Kuziarą dla medexpress.pl - czytaj więcej...

Informacja

Pielęgniarki ocaliły opiekę długoterminową - czytaj więcej...