BIP NFZ

Informacja

Kiedy system eWUŚ może uznać nas za nieubezpieczonych - czytaj więcej...

Informacja

Rozwój zawodowy w pielęgniarstwie. Czy możliwy jest rozwój zawodowy w pielęgniarstwie? Jak go planować? Kto powinien tworzyć plany rozwoju zawodowego w pielęgniarstwie? - czytaj więcej...

Informacja

Korespondencja w sprawie możliwości wykonywania zawodu ratownika medycznego w systemie ochrony zdrowia - czytaj więcej...

Informacja

Informacja na temat używania tytułu mgr na pieczątce - czytaj więcej...

Stanowisko

Stanowisko Konsultanta Krajowego w dz. pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w sprawie samodzielnego nadzoru nad pacjentem w czasie znieczulenia miejscowego oraz uprawnień pielęgniarki anestezjologicznej do podawania leków na ustne zlecenie... z dn. 10.10.2013 r. - czytaj więcej...

Informacja

Unia kształci polskie pielęgniarki ratownictwa medycznego - czytaj więcej...

Informacja

Bruksela wyrównuje szanse polskich pielęgniarek i położnych - czytaj więcej...

Pismo

Wykonywanie przez pielęgniarki pracujące na bloku operacyjnym innych czynności, na innych oddziałach - czytaj więcej...

Informacja

Informacja o spotkaniu, w dniu 23.08.2013r. przedstawicieli Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z Panią Agnieszką Pachciarz - Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia oraz przedstawicieli NFZ. czytaj więcej...

Zaproszenie

Zaproszenie na wycieczkę
Ksiądz Piotr Subocz  Kapelan Szpitalny Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie serdecznie zaprasza wszystkich chętnych do udziału w dwudniowej wycieczce  Kraków - Częstochowa - Wieliczka ... czytaj więcej

Wyniki

Wyniki przetargów dla organizatorów kształcenia podyplomowego, którzy zamierzają przeprowadzić szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych w ramach środków budżetu państwa w roku 2013 czytaj więcej...

Pismo

Pismo Jacka Rostowskiego Ministra Finansów w sprawie zwolnienia z obciążenia podatkiem dochodowym pielęgniarek i położnych korzystających z bezpłatnych szkoleń podyplomowych - czytaj więcej...

Pismo

Treść pisma skierowanego do Pana Jacka Rostowskiego Ministra Finansów przez Panią dr n. med. Grażynę Rogalę-Pawelczyk Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych - czytaj więcej...

Więcej artykułów…

  1. Pismo
  2. Informacja
  3. Pismo
  4. Pismo