BIP NFZ

Rozporządzenie dotyczące norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych musi ulec zmianie

Rozporządzenie dotyczące norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych musi ulec zmianie - czytaj więcej...

NOTATKA ZE SPOTKANIA W MINISTERSTWIE ZDROWIA W DNIU 14.O5.2O14R.

NOTATKA ZE SPOTKANIA W MINISTERSTWIE ZDROWIA W DNIU 14.O5.2O14R. - czytaj więcej...

Badanie kwestionariuszowe

Badanie kwestionariuszowe dotyczące informacji o przygotowaniu środowiska pielęgniarskiego do informatyzacji w ochronie zdrowia - czytaj więcej...

Pielęgniarki i położne w Służbie Zdrowia

Pielęgniarki i położne w Służbie Zdrowia - czytaj więcej...

Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych

 Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych – i co dalej? - czytaj więcej...

Rekomendacja nr 1/2013 z dnia 11 września 2013 r.

Rekomendacja nr 1/2013 z dnia 11 września 2013 r. w sprawie projektu elektronicznej dokumentacji medycznej w pielęgniarstwie - czytaj więcej...

Komunikat w sprawie obowiązku zgłaszania przypadków przemocy w rodzinie

Komunikat w sprawie obowiązku zgłaszania przypadków przemocy w rodzinie przez personel medyczny oraz podejrzeń o popełnieniu przestępstwa do organów ścigania - czytaj więcej...

Informacja na temat PAKIETU KOLEJKOWEGO

Informacja na temat PAKIETU KOLEJKOWEGO - czytaj więcej...

Odpowiedź

Odpowiedź NRPiP na pismo pielęgniarek świadczących usługi w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej

czytaj więcej...

Informacja

Informacja dla absolwentek liceów medycznych w aspekcie zmienionej dyrektywy 2005/36/WE - czytaj więcej...

Stanowisko

Wspólne stanowisko Prezydium NRPiP i ZOZZPiP w sprawie braku działań Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej w odpowiedzi na postulaty wnoszone przez Pielęgniarki i Położne

czytaj więcej...

Informacja

Zmiany w opiece długoterminowej - implikacje praktyczne dla pacjentów i świadczeniodawców - konferencja pod patronatem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych - czytaj więcej...

Kurs

Kurs z zakresu zasad żywienia i dietetyki - czytaj więcej...

Więcej artykułów…

  1. Stanowisko
  2. Stanowisko
  3. Opinia
  4. Opinia