BIP NFZ

Podziękowanie

Podziękowanie Krajowego Związku Pracodawców Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej za współpracę dotyczącą opieki długoterminowej - czytaj więcej...

Akty prawne

Nowa akty prawne - czytaj więcej...

Informacja

Wyroby medyczne wydawane na zlecenie przez: osoby uprawnione oraz pielęgniarki i położne - czytaj więcej...

Informacja

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/55/UE z dnia 20 listopada 2013 r. - czytaj więcej...

Informacja

Rekomendowana przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych Pani dr n. o zdrowiu Mariola Rybka, z dniem dzisiejszym (2.01.2014), powołana została przez Ministra Zdrowia na stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych - czytaj więcej...

Informacja

Chronologia prac NRPiP nad projektem Zarządzenia Prezesa Narodowego Funudszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej - czytaj więcej...

Wywiad

Wywiad z Wiceprezes NRPiP Teresą Kuziarą dla medexpress.pl - czytaj więcej...

Informacja

Pielęgniarki ocaliły opiekę długoterminową - czytaj więcej...

Obwieszczenie Ministra Zdrowia

Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie limitów miejsc szkoleniowych dla pielęgniarek i położnych oraz kwoty dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego w 2014 r. - czytaj...

Rozporządzenie

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne - czytaj...

Informacja

Pielęgniarki krytycznie o zmianie wycen NFZ - czytaj więcej...

Informacja

Informacja dotycząca spotkania w Ministerstwie Zdrowia - czytaj więcej...

Stanowiska

Stanowiska Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 4 grudnia 2013 r.

Czytaj więcej: Stanowiska