BIP NFZ

Apel Prezydiów Okręgowych Rad Lekarskich

Apel Prezydiów Okręgowych Rad Lekarskich w Katowicach, Częstochowie, Bielsku-Białej do społeczeństwa i organów wymiaru sprawiedliwości z dnia 30 maja 2014r. O niedostatecznej walce z szarlatanami, zagrażającymi życiu i zdrowiu, z apelem do chorych i ich bliskich o ostrożność i rozwagę.

czytaj więcej...

Priorytetowe dziedziny specjalizacji dla pielęgniarek i położnych

Priorytetowe dziedziny specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowane w roku 2014 ze środków Funduszu Pracy

czytaj więcej...

 

Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie limitów miejsc szkoleniowych

Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie limitów miejsc szkoleniowych dla pielęgniarek i położnych oraz kwoty dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego w 2014 r.

czytaj więcej...

Rozporządzenie Ministra Zdrowia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

czytaj więcej...

Notatka ze spotkania w dniu 25 czerwca 2014r w Pałacu Prezydenckim

Notatka ze spotkania w dniu 25 czerwca 2014r w Pałacu Prezydenckim w sprawie konsultacji dotyczących rozwiązań zawartych w tzw. pakiecie antykolejkowym

czytaj więcej...

Stanowisko w sprawie poparcia działań podjętych przez OZZPiP

Stanowisko nr 18 w sprawie poparcia działań podjętych przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych dotyczący sprzeciwu wobec projektu ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej i innych ustaw.

czytaj więcej...

Szkolenia specjalizacyjne dofinansowane ze środków publicznych

Szkolenia specjalizacyjne dofinansowane ze środków publicznych - czytaj więcej...

Prezes NRPiP gościem programu Bez retuszu w TVP INFO

Prezes NRPiP gościem programu „Bez retuszu” w TVP INFO - czytaj więcej...

Rozporządzenie dotyczące norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych musi ulec zmianie

Rozporządzenie dotyczące norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych musi ulec zmianie - czytaj więcej...

NOTATKA ZE SPOTKANIA W MINISTERSTWIE ZDROWIA W DNIU 14.O5.2O14R.

NOTATKA ZE SPOTKANIA W MINISTERSTWIE ZDROWIA W DNIU 14.O5.2O14R. - czytaj więcej...

Badanie kwestionariuszowe

Badanie kwestionariuszowe dotyczące informacji o przygotowaniu środowiska pielęgniarskiego do informatyzacji w ochronie zdrowia - czytaj więcej...

Pielęgniarki i położne w Służbie Zdrowia

Pielęgniarki i położne w Służbie Zdrowia - czytaj więcej...

Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych

 Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych – i co dalej? - czytaj więcej...