BIP NFZ

Rekomendacja nr 1/2013 z dnia 11 września 2013 r.

Rekomendacja nr 1/2013 z dnia 11 września 2013 r. w sprawie projektu elektronicznej dokumentacji medycznej w pielęgniarstwie - czytaj więcej...

Komunikat w sprawie obowiązku zgłaszania przypadków przemocy w rodzinie

Komunikat w sprawie obowiązku zgłaszania przypadków przemocy w rodzinie przez personel medyczny oraz podejrzeń o popełnieniu przestępstwa do organów ścigania - czytaj więcej...

Informacja na temat PAKIETU KOLEJKOWEGO

Informacja na temat PAKIETU KOLEJKOWEGO - czytaj więcej...

Odpowiedź

Odpowiedź NRPiP na pismo pielęgniarek świadczących usługi w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej

czytaj więcej...

Informacja

Informacja dla absolwentek liceów medycznych w aspekcie zmienionej dyrektywy 2005/36/WE - czytaj więcej...

Stanowisko

Wspólne stanowisko Prezydium NRPiP i ZOZZPiP w sprawie braku działań Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej w odpowiedzi na postulaty wnoszone przez Pielęgniarki i Położne

czytaj więcej...

Informacja

Zmiany w opiece długoterminowej - implikacje praktyczne dla pacjentów i świadczeniodawców - konferencja pod patronatem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych - czytaj więcej...

Kurs

Kurs z zakresu zasad żywienia i dietetyki - czytaj więcej...

Stanowisko

Stanowisko nr 3 w sprawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego - czytaj więcej...

Stanowisko

Stanowisko Nr 4 w sprawie sytuacji pielęgniarek i pielęgniarzy systemu ratownictwa medycznego - czytaj więcej...

Opinia

Opinia dotycząca problemu nieuzasadnionego dokarmiania zdrowych noworodków sztucznymi mieszankami z 25.04.2013 r. - czytaj więcej...

Opinia

Opinia w sprawie kompetencji i zakresu pracy położnych oraz oddziałów szpitalnych, w których mogą być zatrudnione z dnia 9.08.2013 r. - czytaj więcej...

Informacja

Kim jest pielęgniarka, położna w opiece zdrowotnej? - czytaj więcej...