BIP NFZ

Negocjacje z Ministerstwem Zdrowia

Komunikat Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie rozmów prowadzonych z Kierownictwa MZ, NFZ dotyczących wynagrodzeń pielęgniarek i położnych - czytaj więcej...

Negocjacje z Ministerstwem Zdrowia

Informacja w sprawie wprowadzenia zmian w przepisach dotyczących poprawy warunków pracy, podniesienia wysokości wynagrodzeń pielęgniarek i położnych oraz zmian w systemie ochrony zdrowia - czytaj więcej...

"Ostatni dyżur"

Ogólnopolska Kampania Społeczna NRPiP pt. "Ostatni dyżur"  czytaj więcej...

Informacja

Prezydentowa A. Komorowska spotkała się z pielęgniarkami i położnymi

czytaj więcej...

Konkurs - położna na medal

 
Położna na medal

Zapraszamy do udziału w

Konkursie

Położna na medal

II edycja

Dzięki Waszym nominacjom wybierzemy najlepszą położną w Polsce!

więcej informacji na stronie internetowej:

www.poloznanamedal.pl

Pismo NRPiP

Pismo NRPiP z dnia 10 lutego 2015 r. kierowane do Tadeusza Jędrzejczyka Prezesa NFZ w sprawie realizacji świadczeń przez pielęgniarki opieki długoterminowej domowej oraz pismo Leszka Szalaka Zastępcy Dyrektora Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej NFZ

Pobierz pismo NRPiP (1)

Pobierz pismo NRPiP (2)

Pobierz pismo NFZ

Informacja ze spotkania

Informacja ze spotkania Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia z przedstawicielami NRPiP oraz OZZPiP w dniu 6.03.2015 r.

czytaj więcej...

Dolegliwości zdrowotne a praca

Czytaj całość...

Spotkanie przedstawicieli NRPiP z Sekretarz Stanu MZ Beatą Liberą-Małecką

Czytaj całość...

Kwestionariusz

Kwestionariusz ankiety w sprawie zabezpieczenia pielęgniarek przed zakażeniem wirusem EBOLA - czytaj więcej...

Produkty lecznicze

Produkty lecznicze zawierające walproinian: ryzyko zaburzeń rozwoju dziecka będących wynikiem przebiegu ciąży

czytaj więcej...

Pismo

Pismo Pana Igora Radziewicza – Winnickiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia dot. danych telefonicznych 11 ośrodków wiodących, przewidzianych do leczenia osób podejrzanych lub zarażonych wirusem Ebola

Pobierz pismo

Pobierz dane adresowe ośrodków

 

Porozumienie w sprawie ustalenia zasad współpracy

Porozumienie w sprawie ustalenia zasad współpracy pomiędzy Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych a Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych - czytaj więcej...