BIP NFZ

Stanowisko nr 9 Prezydium

czytaj więcej...

Działania 6.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Szanowni Państwo

W związku z trwającym naborem wniosków w ramach Działania 6.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, dotyczącego kompleksowego wsparcia aktywizacji zawodowej osób biernych zawodowo, w załączeniu przesyłamy ogłoszenie w tej sprawie.

Wszelkie informacje, istotne dla złożenia wniosku w konkursie, znajdują się pod linkiem: https://www.wup.pl/rpo/announcements/rpzp-06-05-00-ip-02-32-k2917/

Niniejszym chcielibyśmy zachęcić Państwa, jako potencjalnych wnioskodawców, do udziału w konkursie i przygotowania projektów z przedmiotowego zakresu.

Nabór kończy się z dniem 19 września 2017 r. o godzinie 15.00

Czytaj więcej: Działania 6.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Terminarz Medyczny NURSEUM

Szanowni Państwo,

Terminarz Medyczny NURSEUM, czyli bezpłatna aplikacja ułatwiająca pracę pielęgniarek, położnych i fizjoterapeutów, ma już ponad 2000 użytkowników.

Terminarz Medyczny to proste w obsłudze i bezpłatne narzędzie, z którego można korzystać na komputerach, tabletach oraz smartfonach. Pomaga przede wszystkim w zarządzaniu listami zadań oraz bazami pacjentów. 

Terminarz Medyczny został opracowany przez lubelski startup NURSEUM sp. z o.o. 

Więcej informacji o projekcie znajduje się w załączniku. Można je też znaleźć na stronie www.nurseum.pl i fan page’u www.facebok.com/TerminarzMedycznyNurseum. W razie jakichkolwiek pytań służę pomocą.

Z wyrazami szacunku
Anna Kłodnicka
Marketing, Terminarz Medyczny NURSEUM

Pielęgniarki szkolne - korespondencja MZ

Pismo MZ - pobierz

Pismo NRPiP - pobierz

Start systemu weryfikacji numeru Prawa Wykonywania Zawodu Pielęgniarki i Położnej

Szanowni Państwo, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych pod adresem nipip.pl/weryfikacja-pwz uruchomiła możliwość sprawdzenia czy konkretna osoba posiada prawo wykonywania zawodu i jest zarejestrowana. W celu wyszukania osoby konieczne podanie jest następujących... czytaj więcej

Korespondencja NRPiP do NFZ w sprawie składu zestawu przeciwwstrząsowego w świadczeniach pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej

 czytaj więcej ...

pismo - pobierz

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie - bezpłatne usługi w zakresie poradnictwa zawodowego

czytaj więcej...

oferta współpracy - pobierz

formularz wniosku - pobierz

Apel w sprawie poprawy finansowania ochrony zdrowia w Polsce

czytaj więcej...

Korespondencja pomiędzy Ministerstwem Zdrowia i NRPiP w sprawie wzrostu wynagrodzeń w jednostkach budżetowych podległych Ministrowi Zdrowia

pismo NRPiP - pobierz

pismo MZ - pobierz

Notatka ze spotkania w Ministerstwie Zdrowia

pismo NRPiP - pobierz

notatka - pobierz

Wojewódzka Komisja ds Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Szczecinie – przyjmowanie kandydatur

czytaj więcej ...

Stanowisko NRPiP

W związku z licznymi zapytaniami członków samorządu pielęgniarek i położnych kierowanymi do Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych w sprawie prac nad projektem ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych, w załączeniu informacje na temat działań Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w powyższej sprawie.

Załączniki:

  1. Pismo NRPiP do Ministerstwa Zdrowia w sprawie odrzucenia rządowego projektu ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.
  2. Stanowisko NRPiP w sprawie określenia minimalnego wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych.
  3. Pismo NRPiP skierowane do Ministra Zdrowia oraz Przewodniczących Klubów Parlamentarnych PiS, PO, Nowoczesna, Kukiz’15, PSL, dotyczące uwzględnienia zmian do projektu ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Studia podyplomowe Uniwersytet Medyczny w Białymstoku WNOZ

czytaj więcej ...