BIP NFZ

Notatka

Notatka ze spotkania przedstawicieli MZ z przedstawicielami NRPiP, OZZPiP, ZPP, PRP, Kady Kierowniczej podmiotów leczniczych i Naczelnymi Pielęgniarkami dotyczącego rozporządzenia MZ z dnia 28.12.2012 w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych - czytaj więcej...