BIP NFZ

Komunikat

 

Wnioski o zmianę tych wpisów są wolne od opłat. 

Złożenie wniosku o wpis indywidualnej/grupowej praktyki zawodowej pielęgniarki/położnej jest niezbędne  do dokonania zmian dotychczasowych wpisów w rejestrze oraz wydania właściwego zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Wniosek może być złożony w formie elektronicznej lub w formie papierowej wraz z wymaganymi załącznikami.
W przypadku zaprzestania wykonywania indywidualnej/grupowej praktyki prosimy o dokonanie czynności związanych z wykreśleniem z rejestru.

Wnioski do pobrania na stronie Izby www.oipip-koszalin.org (zakładka Druki)

Wszelkich informacji dotyczących spraw rejestrowych udziela Dział Rejestru tel. 94 347 15 78.
Prosimy o potraktowanie sprawy jako pilnej.