BIP NFZ

Pismo

Pismo z 14.09.2012r. z prośbą o zajęcie stanowiska, czy praca pielęgniarek zatrudnionych w oddziałach intensywnej terapii i anestezjologii, które nie pracują na bloku operacyjnym może być uznana za pracę o szczególnym charakterze w rozumieniu ustawy o emeryturach pomostowych.

Pobierz pismo