BIP NFZ

Notatka

Notatka z posiedzenia, w dniu 12 września 2012 roku Sejmowej Komisji Zdrowia
W dniu 11 września 2012 roku odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Zdrowia. Tematem posiedzenia było:1) rozpatrzenie informacji na temat realizacji świadczeń w zakresie okulistyki,2) rozpatrzenie projektu dezyderatu Komisji w sprawie przeprowadzenia zmi  ...więcej