BIP NFZ

Notatka ze spotkania Rady Społecznej Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 20 grudnia 2007 r.

Notatka ze spotkania Rady Społecznej Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 20 grudnia 2007 r.
W spotkaniu uczestniczył Tadeusz Wadas– członek Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Dnia 20 grudnia 2007 r. w trakcie spotkania Rady Społecznej procedowane były zagadnienia zgodnie z zaplanowanym porządkiem obrad. W punkcie sprawy bieżące i wolne wnioski przewodniczący Rady Pan Piotr Gryza udzielił mi głosu. W swojej wypowiedzi poruszyłem następujące problemy naszego środowiska:

  • stawki kapitacyjnej dla pielęgniarek i położnych na 2008 rok
  • posiadania gabinetu przez pielęgniarki i położne świadczącej usługi w ramach indywidualnej lub grupowej praktyki
  • nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki pielęgniarskiej.

Zakwestionowałem merytoryczną i prawną treść Zarządzeń 69 i 105 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia (dostępne na stronie internetowej NFZ) jako sprzeczne z obowiązującym stanem prawnym. Prezes Jacek Paszkowski – zobowiązał się, że pilnie spotka się z przedstawicielami środowiska pielęgniarek i położnych w celu omówienia w/w problemów.

W załączeniu do notatki - pisma złożone przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych.

(-) Tadeusz Wadas