BIP NFZ

Pismo

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.
  ...więcej