BIP NFZ

Stanowisko

Zdaniem Okręgowej Rady  Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie objęcie opieką przez jedną pielęgniarkę 20 pacjentów na  jednej zmianie jest nie możliwe. Jedna pielęgniarka, położna nie jest w stanie zrealizować wszystkich zadań wynikających z procesu pielęgnowania, a także monitorować stan pacjentów.

Wprowadzenie przez Ministra Zdrowia zaproponowanego rozwiązania będzie  zagrożeniem dla zdrowia i bezpieczeństwa nie tylko pacjentów znajdujących się pod opieką pielęgniarki/położnej, ale również zagrożeniem bezpieczeństwa pracy pielęgniarek
i położnych. Przyjęcie  bardzo zawyżonej określonej liczby pacjentów, którymi mogłaby opiekować się jedna pielęgniarka czy położna, bez uwzględnienia referencyjności zakładu opieki zdrowotnej, specyfiki oddziału szpitalnego, stanu pacjentów oraz wieku (np. oddziały intensywnej opieki, pediatryczne, opieki długoterminowej, hospicyjnej, położniczo - neonatologiczne ) doprowadzi do znacznego obniżenia poziomu opieki zdrowotnej.  

 

Środowisko Pielęgniarek i Położnych zdecydowanie nie zgadza się z propozycją Ministerstwa Zdrowia. W pełni popieramy wszystkie argumenty zawarte w Stanowisku Nr 48 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 16.06.2010 r.

 

 

 

Sekretarz ORPiP                                                                   Przewodnicząca ORPiP

mgr Katarzyna Nowak                                                          mgr Justyna Laska