BIP NFZ

Notatka

Notatka z posiedzenia Sejmowej Komisji Zdrowia w dniu 6 kwietnia 2010
W porządku obrad były dwa tematy:Rozpatrzenie uchwały Senatu o stanowisku w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (druk nr 2904),Informacja na temat opieki pielęgnacyjnej w Domach Pomo  ...więcej