BIP NFZ

Pismo

Pismo Zastępcy Prezesa ds. Medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia w raz z tabelą danych uzyskanych od oddziałów wojewódzkich Funduszu dotyczących m.in. liczby świadczeniodawców w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej, liczby osobodni w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej, liczby etatów przeliczeniowych dla pielęgniarki długoterminowej domowej, jak również szacunkowej liczby pacjentów przewidzianych do objęcia opieką.
  ...więcej