BIP NFZ

Pismo

Pismo NRPiP do Jolanty Fedak - Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie nowelizacji rozporządzenia MPiPS w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie chorób zawodowych.
  ...więcej